nieuws

13 juni 2019VVT Nieuws, Werkgeverschap

Subsidieregeling scholing taal en digitale vaardigheden op de werkvloer

Heeft u werknemers die de Nederlandse taal niet goed spreken, lezen en verstaan? Of werknemers met weinig digitale vaardigheden en rekenvaardigheden? En is dat een beperking tijdens het werk? Dan kunt u met de subsidie Tel mee met Taal subsidie aanvragen voor scholing. Aanvragen kan van 1 juni tot en met 30 september 2019. 

Subsidie dekt verschillende trajecten

Er kan subsidie worden aangevraagd voor diverse opleidingstrajecten, zoals bijvoorbeeld een taalcursus of een cursus digitale vaardigheden. Ook andere activiteiten die gericht zijn op het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid komen in aanmerking voor subsidie. Werkgevers kunnen tot 80% van de kosten van het opleidingstraject vergoed krijgenSubsidies worden uitgekeerd op een ‘op is op’ basis.

Nieuw in deze subsidieronde

  • Werkgevers mogen de subsidie ook gebruiken voor zzp’ers, en werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk e.d.
  • Naast activiteiten gericht op taal, komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden en rekenvaardigheden in aanmerking voor subsidie.

Taalniveau ónder 2F

De subsidie kan alleen nog gebruikt worden voor mensen met een taalniveau ónder 2F (in voorgaande subsidierondes was dit tot en met niveau 2F). Deze taaleis geldt ook bij aanvragen voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden. Het taalniveau zal dus altijd in beeld gebracht moeten worden. ActiZ vindt het jammer dat de aanvraag van de subsidie gepaard gaat met een taaltest. Deze verhoogt zeer waarschijnlijk de drempel om subsidie aan te vragen.

Meer informatie

www.telmeemettaal.nl/subsidie

Laatste nieuws