nieuws

25 juni 2019Informatisering, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Analoge personenalarmering stopt binnenkort, stresstest digitale netwerken beschikbaar

Het analoge netwerk in Nederland stopt per eind 2019. Voor zorgorganisaties betekent dit bijvoorbeeld dat analoge apparatuur op (onder meer) het gebied van personenalarmering dan niet langer functioneert. Ook kan er niet meer worden teruggegrepen op het analoge netwerk, wanneer er een  verstoring optreedt in digitale netwerken. Daarom stelt het Agentschap Telecom een stresstest beschikbaar.  

Een storing of uitval van het netwerk kan grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld wanneer zorgorganisaties geen gebruik meer kunnen maken van verpleegkundige oproepsystemen, geen toegang meer hebben tot het elektronische patiëntendossier, camerabewaking en allerlei andere zorg- en e-healthtoepassingen.

Quickscan Uitval Telecom

Om zorgcontinuïteit te waarborgen is goede voorbereiding op storingen en/of uitval van het netwerk noodzakelijk. ActiZ beveelt haar leden daarom aan een vragenlijst in te vullen van het Agentschap Telecom. Aan de hand van deze Quickscan Uitval Telecom krijgen zorgorganisaties een beeld of hun voorbereiding reeds voldoende is of niet. Tevens ontvangen de respondenten direct een advies.

1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra

Laatste nieuws