nieuws

17 mei 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ deelt zorgen Algemene Rekenkamer arbeidsmarkt zorg

De Algemene Rekenkamer maakt zich zorgen of er voldoende medewerkers gevonden kunnen worden voor verpleeghuizen. Dat blijkt uit het verantwoordingsonderzoek naar de besteding van de kwaliteitsgelden voor verpleeghuizen. Het kabinet trok in 2017 2,1 miljard euro uit voor de uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, vooral bedoeld om extra zorgmedewerkers in dienst te nemen. De Algemene Rekenkamer: “Dit probleem kan zich al voordoen in 2019, maar de kans daarop kan de jaren erna groter worden als de arbeidsmarkt nog krapper wordt.”

Meer mogelijk dan alleen extra medewerkers

ActiZ herkent de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat de opgave groot is: het aantal ouderen met zorgvragen stijgt hard en tegelijk komen er minder mensen op de arbeidsmarkt. Zorgorganisaties doen er alles aan om extra medewerkers aan te trekken. Naast medewerkers om de kwaliteit te verbeteren, moeten zorgorganisaties ook medewerkers aantrekken om de toename aan cliënten in de verpleeghuissector op te ontvangen. Om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren, zijn er volgens ActiZ meer oplossingen dan alleen extra medewerkers. Net als de Commissie Werken in de Zorg, pleit ActiZ er voor om het kwaliteitsbudget breder in te kunnen zetten, bijvoorbeeld in vernieuwende oplossingen op het gebied van arbeidsbesparende technologie of innovaties die de kwaliteit van zorg verbeteren.

De beste methode hiervoor is volgens ActiZ een verwerking van de middelen in de reguliere Wlz-tarieven. Dit levert niet alleen een enorme besparing aan administratieve lasten op (zorggeld wordt daardoor efficiënter besteed), maar draagt ook bij aan het doel om persoonsgerichte zorg voor iedere oudere mogelijk te maken. Dit moet niet afhankelijk zijn van de locatie waar iemand verpleeghuiszorg krijgt.

Aanbevelingen Rekenkamer

Technologische innovaties
De Algemene Rekenkamer beveelt verpleeghuizen aan ervaringen met technologische innovaties vast te leggen, te evalueren en te delen. Dit is iets dat ActiZ met haar leden graag op zich neemt. Het is in het belang van cliënten en medewerkers dat innovaties en technologieën efficiënt werken bevorderen of de kwaliteit van zorg verbeteren.

Praktijk van verantwoording
Een andere aanbeveling van de Algemene Rekenkamer is om ervoor te zorgen dat zorgkantoren de informatie krijgen die nodig is om te beoordelen of de kwaliteit van zorg in de verpleeghuizen voldoende verbetert. ActiZ ziet dit anders. Zorgorganisaties leveren zes keer per kalenderjaar de voortgang in de toename van personeel aan bij het zorgkantoor. Dit is gespecificeerd op kwalificatieniveau. Wat ActiZ betreft is dit voldoende. De aanbeveling van de Algemene Rekenkamer is niet te rijmen met het advies dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onlangs uitbracht om de praktijk van verantwoording op de schop te nemen. ActiZ, is net als het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland, blij met het rapport van de RVS en wil in die lijn graag zoeken naar passende manieren om verantwoording af te leggen over publiek geld.

Meer informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (zie paragraaf 5.1 Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg)

Advies RVS 'Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg'

Olfert Koning - vierkant200

Laatste nieuws