nieuws

10 april 2019Jeugd Nieuws, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Tweede brief gegevensuitwisseling in de zorg

Minister Bruins gaat digitale gegevensuitwisseling gefaseerd wettelijk verplichten. Deze verplichting geeft zowel aan welke gegevensuitwisseling als welke bouwstenen en woordenboeken gebruikt moeten worden. In de eerste roadmap is voor onze sector benoemd de medicatie, de verpleegkundige overdracht en overdracht geboortezorg-JGZ.  

Tijdpad

De concept roadmap wordt in mei in sessies besproken om te komen tot een definitieve roadmap. Daarbij wordt vooral gekeken naar realiseerbaarheid zowel in taal als techniek. Voor de zomer moet de definitieve roadmap bekend zijn. Zodra de uitwisseling van gegevens van deze eerste roadmap goed loopt kan de volgende uitwisseling van gegevens op de Roadmap worden geplaatst. Zo ontstaat een meerjarenagenda.

Het voornemen is om dit jaar het conceptwetsvoorstel in consultatie te brengen. Indiening bij de Kamer is voorzien rond de zomer van 2020, met als mogelijke publicatiedatum 1 januari 2021. Vanaf dat moment is een geleidelijke groei van verplichtingen van gegevensuitwisseling beoogd en zal het stelsel kunnen groeien tot een compleet, landelijk dekkend en zorgsector overstijgend stelsel.

Regie

De Minister gaat op meerdere zaken regie voeren. Zo wil hij via certificering borgen dat systemen en infrastructuren in de zorg voldoen aan de afspraken die hierover worden gemaakt en die worden vast gelegd in wet- en regelgeving. Ook zal de overheid een rol spelen bij een landelijk adresboek en aan een eenduidige manier voor veilig inloggen voor alle zorgprofessionals.

Reactie ActiZ

ActiZ is blij dat nu ook de toediening van medicatie aan de roadmap is toegevoegd. Wel vragen we graag aandacht voor het feit dat in de roadmap alleen over “van cure naar care” wordt gesproken. Ook de andere richting is van belang, zeker met de steeds meer naar thuis verplaatste zorg. ActiZ heeft echter nog meer wensen, zoals de gegevensuitwisseling wijkverpleging-huisarts. Om de juiste zorg op de juiste plek goed te kunnen uitvoeren is ook de juiste informatie bij de juiste persoon op het juiste tijdstip randvoorwaarde.
Er wordt benoemd dat er meer dan 400 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor versnellingsprogramma’s, wat verre van voldoende is om de geschetste ambities in de brief te realiseren. Verder zou ActiZ graag betrokken zijn bij het overleg met leveranciers dat VWS wil starten (bijlage 2).

Meer info

 

1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra

Laatste nieuws