nieuws

12 april 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg van start

Binnenkort start het tijdelijke Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg. Het portaal is ontwikkeld door Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ. In het portaal kunnen zorgaanbieders gegevens aanleveren om het aangevraagde kwaliteitsbudget te onderbouwen en de besteding (tussentijds) te verantwoorden.

Het portaal vervangt de Exceltool die hier eerder voor gebruikt werd en moet aanlevering van gevraagde gegevens vereenvoudigen. Zorgaanbieders ontvangen via Vektis praktische informatie over hoe het Portaal te gebruiken. De eerste tussentijdse verantwoording over het kwaliteitsbudget 2019 dient uiterlijk 31 mei via de portaal plaats te vinden.

Inzet ActiZ

Het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg is tijdelijk, voor de duur van de kwaliteitsbudgetten. ActiZ zet zich in om het kwaliteitsbudget integraal te verwerken in kostendekkende tarieven, zodat zorgorganisaties de middelen kunnen besteden passend bij de eigen organisatie en administratieve lasten beperkt blijven. De verwachting is dat er ook in 2020 gewerkt zal worden met een kwaliteitsbudget.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de bijlage Aankondiging Portaal kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg (pdf).

Bij vragen neemt u contact op met senior beleidsadviseur Herma Oosterom: h.oosterom@actiz.nl.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws