nieuws

10 april 2019VVT Nieuws, Zorg

Factsheet geestelijke verzorging in de thuissituatie

Sinds januari 2019 is er subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging/begeleiding bij levensvragen in de thuissituatie. De factsheet over de subsidie mogelijkheid is recent bijgewerkt en biedt toegangen tot de relevante informatie.

Deze bekostiging, die nu via de subsidieregeling voor de regionale netwerken palliatieve-zorg loopt, gaat om structureel geld voor de geestelijke verzorging/begeleiding thuis en richt zich op bredere doelgroepen:

  • mensen van 50 jaar en ouder;
  • palliatieve patiënten (inclusief naasten);
  • kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. (De netwerken voor de kinder-palliatieve zorg kunnen uit extra middelen naast geestelijk verzorgers ook rouw en verliesbegeleiders inzetten).

In de VWS-beantwoording van kamervragen is een en ander nader toegelicht.

Voor begeleiding bij levensvragen voor mensen in een WLZ-verblijfssituatie is er overigens al de mogelijkheid om de kwaliteitsmiddelen (de 85% voor extra directe zorg) ook in te zetten op deskundigen bij deze zorgbehoefte.

Zie ook eerder bericht van 9-10-2018 over de VWS-inzet op geestelijke verzorging.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0407-001

Laatste nieuws