nieuws

20 februari 2019Ondernemerschap, VVT Nieuws

InformatieBeraad

In dit eerste kwartaalbericht van de Themacommissie Informatisering staat het InformatieBeraad centraal. De besluiten en behandelde onderwerpen van de afgelopen vier jaar, die van belang zijn voor onze sector zijn in het kwartaalbericht op een rijtje gezet.

Aanleiding

In 2011 is door de motie-Tan de bemoeienis van de overheid en politiek met gegevensuitwisseling en digitale systemen gestopt. De bal kwam daarmee bij het zorg veld zelf te liggen. Om hier gezamenlijk afstemming over te hebben is ruim vier jaar geleden het InformatieBeraad (IB) opgericht, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS.

Inhoud

In dit eerste kwartaalbericht de volgende onderwerpen:

 • Stand van zaken landelijke afspraken en ontwikkelingen Informatie Beraad tot 2019
 • Principes van het duurzaam informatiestelsel voor de zorg
 • Medicatieveiligheid
 • Medmij
 • Digitale overdracht tussen zorgverleners
 • Registratie aan de bron
 • Versnellingskamers “cliënt in regie”
 • Versnellingsprogramma ‘InZicht’
 • Veilige mail
 • Toegankelijke websites
 • Gespecificeerde Toestemming
 • Kamerbrief over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra

Laatste nieuws