nieuws

22 januari 2019VVT Nieuws

Toolbox ter ondersteuning van het wijkverpleegkundige indicatieproces

V&VN heeft een toolbox gepubliceerd ter ondersteuning van het wijkverpleegkundige indicatieproces. Aanleiding voor het ontwikkelen van de toolbox was dat wijkverpleegkundigen aangaven dat zij binnen het proces van verdere professionalisering van het wijkverpleegkundig beroep behoefte hebben aan hulpmiddelen ter ondersteuning van de besluitvorming tijdens het indiceren en organiseren van zorg. Om in deze behoefte te voorzien heeft V&VN, met steun van het ministerie van VWS, het project Toolbox Indicatieproces opgezet.

De toolbox bestaat uit beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor het in kaart brengen en evalueren van de zorgvraag - en behoefte van de cliënt(systeem) als onderdeel van het verpleegkundig proces. De toolbox is ondersteunend, niet verplichtend. De toolbox is opgebouwd aan de hand van de 6 dimensies van Positieve Gezondheid (Machteld Huber). Per dimensie zijn een aantal thema’s benoemd met daaronder relevante hulpmiddelen per thema. De 7e dimensie is een verzameling van handige websites, hulpmiddelen en naslagwerken.

Klik hier voor de toolbox.

 

Vragen

Bij vragen en/of meer informatie over het project Toolbox Indicatieproces kan contact worden opgenomen met Conny Bouwer, cbouwer@projektcy.nl; mobiel 06 28 77 12 17.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Suzanne Veen4K

Laatste nieuws