nieuws

25 januari 2019Zorg

ActiZ begeleidt kostprijsonderzoek GRZ

ActiZ stelt een begeleidingstraject met proefaanleveringen beschikbaar voor ongeveer 70 geselecteerde aanbieders. De uitkomsten van de proefaanleveringen worden benut om de kwaliteit van de definitieve aanlevering te verbeteren en samen met de NZa analyses uit te voeren op de aangeleverde kostprijzen.  

Eerder heeft ActiZ u geïnformeerd over de aankondiging van het NZa kostprijsonderzoek GRZ dat uitgevoerd zal worden over het boekjaar 2018. Hiervoor zijn ongeveer 70 aanbieders van GRZ geselecteerd. Het doel van het onderzoek is om geactualiseerde kostprijsgegevens op te vragen en na toepassing van tariefprincipes, daarmee de tarieven voor de GRZ dbc-zorgproducten te herijken voor 2021.

Begeleiding kostprijsonderzoek

ActiZ heeft Fizi (vereniging van zorgfinancials) en een aantal experts uit het veld bereid gevonden om het kostprijsonderzoek GRZ te begeleiden. ActiZ heeft daarnaast consultancy bureau Dotweb gevraagd om inhoudelijk te coördineren. Zij zijn al enige jaren betrokken bij de kostprijs uitvragen van de medische specialistische revalidatie en hanteren een methode die het mogelijk maakt om kostprijzen in de voorbereidende fase en bij de daadwerkelijke NZa uitvraag te toetsen en te analyseren.

Informatiebijeenkomst

Vrijdag 1 februari 2019 organiseert ActiZ een informatiebijeenkomst voor de door de NZa geselecteerde GRZ aanbieders. Zij kunnen zich aanmelden via deze link. Tijdens deze bijeenkomst zal ActiZ de geselecteerde aanbieders nader informeren over de mogelijkheden om als aanbieder deel te nemen aan de kostprijsbegeleiding.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Kelly Schroeder

Laatste nieuws