nieuws

03 december 2018

Zij-instromen op hbo-niveau kan op eigen tempo

De komende vier jaar hebben we zo’n 190.000 mensen nodig voor de zorg in ons land. De huidige opleidingen gaan dat aantal bijlange na niet halen dus we moeten verder kijken. ActiZ zet als branche dan ook stevig in op herintreders en zij-instromers. Maar is het onderwijs wel voldoende aangepast op deze doelgroepen? Maatwerk is immers gewenst. We spraken met Gertruud van Schuppen van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

Waar herintreders in de ouderenzorg snel kunnen worden ingezet dankzij hun ervaring, is dat anders bij zij-instromers. Die komen vaak uit een heel ander beroep en hebben een ander leertraject nodig. Ook hebben ze vaak al meerdere opleidingen gevolgd, meer levenservaring, hebben een andere werk-/privebalans, door bijvoorbeeld een gezin. Kortom, ze moeten dan ook heel gemotiveerd zijn om door te zetten.

Modulair onderwijs

De CHE biedt daarom dan ook speciaal voor hen in deeltijd de Bachelor Verpleegkunde op hbo-niveau aan, waarmee ze zich BIG geregistreerde verpleegkundige niveau 6 kunnen noemen. Deze opleiding wordt modulair aangeboden volgens het opleidingsprofiel BN2020 en bestaat uit 8 modulen.

De studenten beginnen in Ede in praktijklokalen met basisvaardigheden zoals zwachtelen en hygiënisch werken, waarop ze worden getoetst. Daarna maken ze de stap naar een werkplek, meestal in een zorginstelling waar ze ook werken. Die organisatie moet zich wel houden aan strikte regels, stelt Gertruud van Schuppen van de CHE, Relatiemanager & Coördinator PR van de opleiding Verpleegkunde. “De studenten zijn wel bevoegd als ze beginnen op de werkplek, maar nog niet bekwaam. De CHE werkt hierin nauw samen met het werkveld door hen richtlijnen vanuit de opleiding aan te reiken ter bescherming van student en patiënt, maar ook werkgever zelf.”

Begeleiders op hbo-niveau

Een uitdaging waar de hogeschool en de studenten tegen aan lopen, is dat er niet altijd bevoegde begeleiders op de werkplek werkzaam zijn. “De wens om studenten deskundig te begeleiden door een Hbo-opgeleide verpleegkundige is er zeker, maar wegens personele omstandigheden niet altijd haalbaar”, vertelt Van Schuppen. “Dat is een dilemma dat we proberen te doorbreken door het continu afstemmen met alle partijen en door creativiteit en flexibiliteit. Kwaliteit staat daarbij voorop. Elke werkgever is bij ons in beeld en door middel van een werkplekscan checken we of de opleidingsplaats voor de potentiele student voldoet aan de gestelde eis van begeleiding.”

Co-Creatie

Studeren in deeltijd voor zij-instromers bestaat nog niet heel lang, vertelt Van Schuppen. “We zijn drie jaar geleden gestart met het modulair onderwijs, met subsidie van OCW. Bij de opzet daarvan hebben we het werkveld betrokken, waarbij alle velden van de gezondheidszorg input mochten geven. Co-creatie is ons doel. Nog steeds organiseren we meerdere malen per jaar een netwerkbijeenkomst voor onze werkveldpartners om wederzijds informatie uit te wisselen ten gunste van samenwerken en het doorontwikkelen van het curriculum volgens BN2020.”

Daarnaast nodigt Van Schuppen ze uit voor de open avonden Deeltijd om op een banenmarkt te kunnen werven. “Wel moet de werkgever voldoen aan de eis van begeleiding op hbo-niveau. Onze werkveldpartner Opella is hierin een mooi voorbeeld hoe zij, in samenspraak met de CHE, zorgen voor een vooraf uitgezet traject voor zij-instromers. De kernvraag van de potentiele student is : Hoe snel kan ik mijn diploma behalen? Modulair onderwijs is flexibel in tijd en volgorde. In principe volgen zij-instromers alle modules en kunnen zijn middels een assessment mogelijk vrijgesteld worden van onderdelen, afhankelijk van opleiding en ervaring op hbo-niveau. Gun jezelf wel de tijd om een vak te leren. Als je eenmaal je papieren hebt op niveau 6, dan komt er zoveel op je af.”

Zingeving in de zorg

Wie zijn die zij-instromers precies die zich op de CHE laten omscholen tot Verpleegkundige? Van Schuppen: “Het zijn mensen die door het leven niet de keuzes hebben kunnen maken die ze graag hadden willen maken. Bijvoorbeeld omdat ze door het thuisfront niet zijn gestimuleerd. Of ze zijn geïnspireerd geraakt door ernstige ziekte of overlijden in hun naaste omgeving. Sommige mensen zijn op zoek naar zingeving. Natuurlijk is de zorg ook een sector met baangarantie. Je ziet in ieder geval mensen opbloeien in deze studie, volwassen worden, ook al waren ze dat al lang. Je leert hier heel veel: over mensen, over jezelf en over de harmonie tussen lichaam en geest. Mijn grootste wens is dan ook dat dankzij deze studie nog veel meer mensen de liefde voor het vak verpleegkunde krijgen en het beroep niet uitsterft.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een studie combineren met je drukke baan, gezinsleven en tal van sociale activiteiten? Dat vraagt om flexibiliteit. Dat biedt CHE in de vernieuwde deeltijd Bacheloropleidingen en Associate degrees. Bekijk de animatie om te zien hoe modulair studeren werkt!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

bijlage 1foto: Gertruud van Schuppen
1-DSC_0963

Laatste nieuws