nieuws

04 december 2018VVT Nieuws

Vermindering administratieve lasten in de wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen zijn binnenkort minder tijd kwijt aan het registreren van de verschillende zorgactiviteiten die ze verrichten. Uiterlijk eind 2019 hanteren alle zorgorganisaties een vereenvoudigde manier van tijdsregistraties voor de zorg die bij mensen thuis wordt geleverd. De huidige, zogeheten 5-minutenregistraties zijn dan niet meer nodig om geleverde zorg te verantwoorden. Dit hebben ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgthuisnl, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland afgesproken met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Aanbieders die de administratieve lasten voor de wijkverpleging al hebben teruggedrongen, ofwel door een slimme en regelarme manier van minutenregistratie (bijvoorbeeld een vorm van een pasjessysteem) of door experimentele bekostiging (bijvoorbeeld maandtarieven), kunnen volgens deze regelarme werkwijzen blijven werken. ActiZ is blij met de gemaakte afspraken. ‘Het terugdringen van administratieve lasten en het vereenvoudigen van registratie van geleverde zorg staat hoog op onze agenda. Dankzij de nieuwe afspraken krijgen zorgprofessionals meer ruimte om daadwerkelijk zorg te verlenen en zijn ze minder tijd kwijt aan registraties’, aldus Jeroen van de Oever, ActiZ bestuurslid.

ActiZ heeft met ZN, de koepel van zorgverzekeraars en andere betrokken partijen gewerkt aan een handreiking die de registratie uitwerkt op basis van het principe ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. Dit principe is als zodanig niet nieuw; wel is de uitwerking zo vormgegeven dat de wijkverpleging maximaal wordt ontlast van tijdregistraties. De handreiking wordt later deze maand gepubliceerd. 

Bij het uitwerken van de handreiking heeft ActiZ de voorwaarde gesteld dat de controlemethodiek van zorgverzekeraars gaat aansluiten op deze werkwijze, zodat de administratieve lasten ook daadwerkelijk verminderen. Zonder deze aanpassing vreest ActiZ voor een verplaatsing van de administratieve lastendruk in plaats van vermindering. Daarom is afgesproken dat de wijkverpleging in het kader van deze registratiestandaard niets extra’s hoeft vast te leggen dan datgene wat in de richtlijnen van de beroepsgroep staat. De controle richt zich primair op organisatieniveau, waarbij adequate beheersmaatregelen de waarborg vormen dat het planningsproces de basis is voor de financiële afwikkeling van de geleverde zorg. 

Voor de duidelijkheid: het registreren van tijd blijft bestaan, maar de wijze van registeren wordt met de nieuwe afspraken versimpeld. Zorgverleners hoeven dan niet meer per 5 minuten hun handelingen per cliënt te verantwoorden maar verantwoorden de geleverde zorg op basis van de zorgplanning of op andere administratief niet belastende wijze zoals met behulp van een pasjessysteem, dat automatisch de tijd per cliënt meet of op basis van maandtarieven. Een deel van de zorgorganisaties werkt al zo, en kunnen dit op basis van de afspraken verder optimaliseren. 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0066-001

Laatste nieuws