nieuws

12 december 2018VVT Nieuws, Zorg

Uitnodiging bijeenkomst behandelprogramma oncologische GRZ

Er is een nieuw revalidatieprogramma beschikbaar voor kwetsbare ouderen die intensieve begeleiding nodig hebben na medische oncologische behandeling. Op 11 februari 2019 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor zorginstellingen die het behandelprogramma ook willen opzetten. U bent van harte uitgenodigd. 

Ontstaan

Het integraal kankercentrum Nederland (IKNL) heeft in samenwerking met GRZ aanbieders Laurens, Evean, Stichting Sint Jacob, RSZK en GRMN behandelprogramma ontwikkeld voor oncologische GRZ. Verenso de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde heeft inhoudelijk haar ondersteuning aan dit programma gegeven. 

Aandacht voor kwetsbare patiënten

Het aantal ouderen dat leeft met kanker of de gevolgen daarvan stijgt de komende jaren. Door vergrijzing, verbeterde behandelmethoden en langdurig en intensief behandelen neemt het aantal kwetsbare (veelal oudere) patiënten met of na kanker toe. Deze groep patiënten ervaart vaak problemen op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak en in het dagelijks functioneren. Aandacht voor deze kwetsbare (veelal oudere) patiënten is daarom van groot belang. 

Behandelprogramma

Het multidisciplinaire behandelprogramma geeft het multidisciplinaire team handvatten voor signalering, verwijzing en intake. De modules beschrijven informatievoorziening, fysieke training, psychosociale en spirituele begeleiding, coaching, energieverdeling en voeding. Ook wordt ingegaan op de randvoorwaarden, samenwerking en multidisciplinair overleg. Om de multidisciplinaire zorg in het behandelprogramma af te stemmen is een zorgpad opgesteld. 

Handleiding voor implementatie

Naast het behandelprogramma is ook een handleiding voor implementatie van geriatrische oncologische revalidatie geschreven door de werkgroep van knowledgebrokers (een multidisciplinaire afvaardiging uit de projectorganisaties en IKNL). Klik hier voor het behandelprogramma en handleiding voor implementatie.

Bijeenkomst over implementatie behandelprogramma

Voor zorginstellingen die willen starten met geriatrische oncologische revalidatie of hun programma willen verbeteren, is op 11 februari 2018 een bijeenkomst over implementatie van het behandelprogramma. U krijgt informatie over het behandelprogramma en de richtlijnmodules Kwetsbare (veelal oudere) patiënten met kanker en een aantal organisaties delen hun ervaringen met het implementeren van geriatrische oncologische revalidatie. Verder wordt ingegaan op hoe u het behandelprogramma in uw eigen organisatie kunt implementeren.

Voor meer informatie zie de uitnodiging.

Voor vagen kunt u zich richten tot Saskia Lunter, projectmedewerker IKNL, s.lunter@iknl.nl

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
anne lee edens

Anne Lee Edens

Laatste nieuws