nieuws

03 december 2018

Praktijkleren bij Viattence is maatwerk voor iedereen

Aansluiten bij de eisen die de ouderenzorg stelt, daar sluit de praktijkleerroute verzorgende IG op aan. In het hart van de zorg krijgen studenten les op maat.

Hester Hauer, opleider bij Viattence, ontwikkelde de praktijkleerroute voor net afgestudeerde VMBO’ers en voor volwassen studenten samen met het Deltion College en Landstede MBO. De basis voor het idee ontstond door goed persoonlijk contact en de behoefte tot een betere aansluiting van het onderwijs bij de praktijk. Het resultaat is dat bijna dertig studenten in een praktijkleerroute het vak van verzorgende IG, in combinatie met maatschappelijke zorg, leren bij Viattence zelf. En als zij hun diploma halen krijgen zij direct een vaste aanstelling. Doordat ze boventallig en in groepjes werken op de woonzorglocatie, is er meer tijd, aandacht en zorg voor de cliënten. En is het aantal stageplaatsen enorm toegenomen. “Deze aanpak levert een groep nieuwe werknemers op die anders niet in de zorg aan de slag was gegaan”, zegt Hester trots.

“Gelijk in de praktijk, leer ik veel beter dan alleen maar theorie” (Bianca, een van de studenten die switchte van baan)

Prikkelen, verleiden, stimuleren

De studenten brengen al hun tijd door in de zorginstelling, want de docenten komen naar hen toe. “Dit vergt andere competenties van de docent. De werksituatie is het startpunt van leren en niet het curriculum. Ze moeten voor deze vorm van onderwijs openstaan. We verplichten ze niet om aan dit project mee te doen”, vertelt Anja Waninge, onderwijsadviseur van Landstede. “Het gaat niet om aangeven, om les geven, maar om begeleiden. Het is prikkelen, verleiden en stimuleren om tot een leervraag te komen en dat kan voor ieder individu verschillend zijn. De leerlingen moeten in de praktijk ieder hun eigen leerdoelen halen. Het is echt maatwerk.”

 “De student werkt op een woongroep en maakt dingen mee’, legt Erik Mondriaan van Deltion College uit. ‘Daar komen leervragen uit voort. Die vragen neemt de student mee naar het “leerhuis”, om ze samen met de docenten en de medestudenten te beantwoorden. Het is ervaringsgericht leren en dat is heel anders dan het traditionele leren op school, waar studenten een vast programma volgen en veel in simulatie doen”.

Door dit maatwerk is de één sneller klaar voor het examen dan de ander. “En zodra er één student doorstroomt naar een baan bij Viattence, is er weer ruimte voor een nieuwe”, vult Erik Mondriaan aan. De vaste baan bij Viattence, na het behalen van het examen, is onderdeel van de afspraken.

“De leerlingen moeten in de praktijk ieder hun eigen leerdoelen halen. Het is echt maatwerk.”

Verandering

Voor de medewerkers van Viattence was het wennen. “Er kwamen zomaar zes mensen per woning bij, studenten die het vak nog moeten leren. Dat voelde als een overval. Daar hebben we van geleerd. We bieden nu eerst een inwerkprogramma van twee weken aan, voordat we de studenten bij de bewoners en medewerkers introduceren”, vertelt Hester Hauer. “Als een zorginstelling op deze manier aan de slag wil, moet iedereen enthousiast zijn: medewerkers, mantelzorgers en cliënten. En natuurlijk het management. De cultuur bij Viattence is gericht op vernieuwen en verbeteren. Daarin past ook het ervaringsgericht opleiden, wat tevens de mogelijkheid biedt om het DNA van de organisatie direct mee te geven aan toekomstige medewerkers.”

Ontwikkeling

“We intensiveren en blijven ontwikkelen op kwaliteit. En we hebben de stage- en onkostenvergoeding wat royaler gemaakt. Daardoor is het voor zij-instromers aantrekkelijker om in te stromen en voor jongeren neemt het de behoefte aan (andere) bijbaantjes weg”, geeft Hester Hauer aan. “De groep willen we graag op volume houden. Op het moment dat iemand afstudeert, kan er ook weer iemand instromen. Dat vraagt om flexibiliteit van de andere studenten, van de docenten en begeleiders. Daarom doen we dat zo’n 3 keer per jaar, want het moet wel behapbaar blijven”.

Met de introductie van een beeldmonitor, mede gefinancierd door WGV Zorg en Welzijn, kunnen studenten leren, bijvoorbeeld van zelfgemaakte filmpjes. Anja Waninge: “We zijn bezig met het creëren van een digitaal leerplatform waar leervragen, casuïstiek en beeldmateriaal de studenten verder helpen. Een beeld zegt tenslotte meer dan woorden.”

Tips:

  • zorg voor draagvlak door medewerkers, teams en opleiders te vragen om mee te werken en mee te doen en het niet ‘op te leggen’. Daarmee heb je ook direct de ambassadeurs te pakken die hun enthousiasme inbrengen in andere teams, zowel in de zorgorganisatie als in de school; 

  • informeer, betrek, evalueer. Door voorlichtingsbijeenkomsten, het organiseren van leergemeenschap-avonden, intervisie en kwaliteitsarena’s; 

  • zorg voor korte lijnen tussen de betrokkenen en de praktijkopleider en docent; 

  • blijf ‘de bedoeling’ voor ogen houden: studenten kunnen met hun leervragen aan de slag, bewoners ervaren een waardevolle dag, medewerkers hebben profijt van de ‘extra handen’ en er is een cultuur gericht op zorgverbetering en leren van elkaar;

  • kijk vooral naar de mogelijkheden en laat je niet teveel beperken door de wet- en regelgeving van traditionele opleidingen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Praktijkleerroute in het kort

De praktijkleerroute en de beeldmonitor van Viattence, Landstede MBO en Deltion College zijn succesvolle voorbeelden van wat er binnen de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) wordt opgepakt. Deelnemers krijgen, na het behalen van hun diploma, een vaste aanstelling bij Viattence. Door de aanpak van werken en leren kennen ze elkaar al en kunnen ze daarna ook op een al bekende plek aan het werk.

Studenten die niet zo snel aan een reguliere opleiding beginnen, worden zo wel bereikt.

De opleiding duurt 1,5 tot 3 jaar, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring. Werken en leren vinden plaats in de praktijk. Studenten maken boventallig deel uit van de teams. Op vaste momenten komen ze samen in een leslokaal op de locatie. Dan gaan ze in groepjes aan de slag met hun leervragen.

Studenten krijgen een stage- en reiskostenvergoeding. Ze kunnen daarnaast betaald vakantie- of weekendwerk doen. Zodra het diploma behaald is, zijn ze verzekerd van een baan bij Viattence. De opleiding is geschikt voor net-afgestudeerde vmbo’ers tot herintreders, zij-instromers en omscholing van MMZ kandidaten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NB: bovenstaand artikel is deels gebaseerd op een eerdere publicatie in het bestuurdersmagazine van WGV Zorg en Welzijn van juni 2018

Viattence$kfoto: vlnr Hester Hauer, Erik Mondriaan en Anja Waninge

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0963

Margriet Snellen

Laatste nieuws