nieuws

18 december 2018VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Meer opleidingsplaatsen voor de GZ-psycholoog in de VVT in 2019

De behoefte aan plaatsen voor de opleiding tot GZ psycholoog is groter dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. Door het Hoofdlijnenakkoord GGZ is het aantal opleidingsplaatsen voor psychologen aanzienlijk opgehoogd. Het blijkt dat de behoefte aan opleidingsplaatsen voor klinisch psychologen, psychotherapeuten en klinisch neuropsychologen lager is. 

VWS heeft daarom besloten het geld dat vrijkomt door minder behoefte aan opleiding van klinisch (neuro) psychologen en psychotherapeuten voor de toewijzing 2019 aan te wenden voor de opleiding tot GZ-psycholoog. In totaal gaat het om 150 extra plaatsen. Voor 2019 betekent dat 760 plaatsen in plaats van 610. Voor de VVT wordt het aantal opleidingsplaatsen aanzienlijk opgehoogd van 24 naar 44. De ophoging met 150 plaatsen is niet structureel. Inmiddels is er een nieuwe rapport van het Capaciteitsorgaan verschenen voor de Beroepen Geestelijke Gezondheid vanaf 2020. 

Nieuw rapport Capaciteitsorgaan 

In november is het rapport Capaciteitsplan 2020-2024 Beroepen Geestelijke Gezondheid verschenen.

Het Capaciteitsorgaan, dat het ministerie van VWS adviseert bij het ramen van het aantal opleidingsplaatsen, stelt voor in 2020-2024 de instroom voor verschillende beroepen in de geestelijke gezondheidszorg te laten groeien om op langere termijn een evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod.

  • Gezondheidszorgpsycholoog: 723
  • Psychotherapeut: 130
  • Klinisch psycholoog: 270
  • Klinisch neuropsycholoog: 21
  • Verpleegkundig specialist ggz: 160 

Dit ramingsadvies wordt voor de vierde keer afgegeven. Het Capaciteitsorgaan heeft eerder in 2011, 2013 en 2015 een ramingsadvies voor deze beroepen afgegeven. Deze raming is op basis van input van experts werkzaam in de brede GGZ en gegevens uit onderzoeken en registerdata tot stand gekomen.

In het instroomadvies is dit keer voor het eerst ook de instroom voor de tweejarige opleiding tot Verpleegkundig specialist GGZ aan de hogescholen opgenomen. Op de pagina’s 74, 75 en 76 zijn de aantallen en het aandeel fte’s per beroepsgroep en per branche uitgelicht. 

ActiZ is vertegenwoordigt door Maryanne Schlösser in de Kamer Geestelijke Gezondheid van het Capaciteitsorgaan 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Karin de Poorter

Laatste nieuws