nieuws

12 november 2018VVT Nieuws

Minister de Jonge wil aandeel ongecontracteerde zorg terugdringen

Minister de Jonge heeft op 9 november 2018 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij het aandeel van niet-gecontracteerde zorg wil terugdringen. Hij verwijst naar de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging en bereidt een wetswijzing voor die de overheid de mogelijkheid biedt om zelf de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg vast te leggen.

Snelle groei niet gecontracteerd aanbod onwenselijk

Ook ActiZ maakt zich zorgen over de snelle groei van niet-gecontracteerde zorg. Deze is ongewenst omdat die het stelsel onder druk zet. Daarin is immers geregeld dat het de rol van de verzekeraar is om voor zijn verzekerden kwalitatief goede en betaalbare zorg in te kopen. En omdat ongecontracteerde zorg hogere meerkosten met zich meebrengt dan gecontracteerde zorg, vanwege het achterwege blijven van budgetafspraken.

Afsluiten contract is gezamenlijke verantwoordelijkheid

ActiZ wijst op de gezamenlijke afspraken die er in het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging zijn gemaakt over het verbeteren van het contracteerproces. De huidige contractering kenmerkt zich in veel gevallen door een eenzijdige nadruk op doelmatigheid. Alle partijen hebben geconstateerd dat het resultaat hiervan een te grote prijsdruk is en het soms niet vergoed krijgen van geleverde zorg boven een afgesproken plafond. Ook dit zijn aanleidingen voor de groei van de ongecontracteerde zorg. ActiZ benadrukt kortom dat het sluiten van een contract een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars en aanbieders is. 

Niet-gecontracteerde zorg moet wel mogelijk blijven

Tegelijkertijd benadrukt ActiZ dat niet-gecontracteerde zorg mogelijk moet blijven, eventuele door de overheid vastgestelde tarieven mogen geen belemmering vormen. Niet alle zorgaanbieders komen er uit in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Daarnaast kan een ongecontracteerde aanbieder soms beter inspelen op de specifieke behoefte van de klant. Voor zowel gecontacteerde als niet-gecontracteerde zorg geldt natuurlijk dat deze doelmatig moet zijn en moet voldoen aan de geldende kwaliteitscriteria.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Dharma Behari

Laatste nieuws