nieuws

foto langer thuis
02 november 2018VVT Nieuws

ActiZ steunt plan van aanpak Langer Thuis

Op 1 november 2018 heeft ActiZ zich bestuurlijk verbonden aan het plan van aanpak Langer Thuis. Namens de kerngroepen Zorg Thuis en Revalidatie & Herstel heeft John Bos (lid van de kerngroep Zorg Thuis en bestuurder van Woonzorg Flevoland) dit gedaan door symbolisch het logo van ActiZ op het plan van aanpak te plakken. ActiZ onderschreef al eerder de uitgangspunten van dit programma en vanuit de Kerngroepen Revalidatie & Herstel en Zorg Thuis is intensief meegedacht over de inhoud van het plan van aanpak.

 

Commitment ActiZ

Het aantal ouderen, waaronder kwetsbare ouderen stijgt en het is daarom waardevol dat zo veel verschillende partijen samen de schouders zetten onder de ambitie dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving oud kunnen worden. Het gaat om ouderen die zorg nodig hebben, maar ook om ouderen die eenzaam zijn of zich onveilig voelen. Deze zaken zijn veelal niet te scheiden.

 

Het plan van aanpak sluit aan bij het gedachtegoed van Zorg Op de Juist Plek en ook op de ambities die in het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging zijn overeengekomen. Hiermee is het een samenhangend plan geworden, een soort paraplu voor een aantal zaken die al lopen, aangevuld met een aantal nieuwe activiteiten.

 

Aandachtspunten

In zijn statement sprak John Bos daarom namens ActiZ steun uit voor het plan en gaf hij aanwezigen een aantal aandachtspunten mee: ‘De veelheid van activiteiten mag niet remmend gaan werken of de voortgang in de weg gaan staan. Hier hebben wij de tijd niet voor. Ook attendeert ActiZ de minister op de noodzakelijke randvoorwaarden die van belang zijn om dit plan van aanpak op een goede manier uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een goede financiering van de coördinatiefuncties ELV of de beschikbaarheid van voldoende specialisten ouderengeneeskunde. Of aan de afspraak dat de uitvoering niet leidt tot extra administratieve lasten. De komende jaren wordt het daarnaast een enorme uitdaging om een antwoord te vinden op de arbeidsmarktproblematiek; waarbij wij allemaal weten dat we er met ‘alléén meer mensen’ niet zijn. Tot slot wijs ik op het belang om goede tussenvoorzieningen te creëren tussen het wonen thuis en het wonen in een verpleeghuis; dit vraagt om een inspanning van alle partijen.

 

Verder riep John Bos de minister op om niet achterover te gaan leunen, maar de vaart er in te houden: ‘De beoogde veranderingen beginnen bij lokale en regionale partijen. Landelijk moetend deze inspanningen worden gefaciliteerd. Wat ActiZ betreft vieren wij vandaag niet alleen dat wij allen ons logo verbinden aan de gezamenlijke ambitie, maar ook dat wij snel en concreet met deze ambities aan de slag gaan. Ouderen moeten er iets van gaan merken.’  

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws