nieuws

06 maart 2019Ondernemerschap, VVT Nieuws

Update collectieve korting Buma, Sena en Videma

ActiZ heeft nog steeds zicht op regelingen met de rechtenorganisaties Buma, Sena en Videma die voorzien in een collectieve korting voor de leden van ActiZ. Mochten de regelingen er komen dan zullen die niet eerder ingaan dan met ingang van 1 januari 2020. Hieronder volgt de stand van zaken tot nu toe.

In een eerdere update berichtten wij dat het bestuur van ActiZ een regeling met de firma EasySource als uitvoerder afwees. De rol van EasySource is daarmee zoals het bericht al meldde, uitgespeeld. Eeventuele aan Easysource in het kader van een voorgenomen samenwerking afgegeven machtigingen hebben geen betekenis meer. Deze machtigingen kunnen zonder kosten te allen tijde worden ingetrokken. De individuele aanmeldkorting van 33 % wordt ook verrekend als direct aan Buma en Sena wordt betaald. Facturatie via EasySource levert dus geen extra voordeel op. Buma, Sena en Videma hebben besloten om met ingang van dit jaar ook weer rechtstreeks te factureren.

Aan Buma, Sena en Videma is dit najaar gevraagd om een aanbod te doen voor een brancheregeling waarbij de deelnemende leden zelf  het (eigen) debiteurenrisico dragen Buma en Sena willen dat inregelen via een portal van de ledensite. Leden kunnen dan via de portal een muziekgebruik opgeven, waarna ze individueel een factuur krijgen. Wij hopen in april van dit jaar een definitief voorstel van hen te krijgen. Omvang van de collectieve korting bedraagt waarschijnlijk rond de 10 procent, los van de 33 % individuele korting die organisatie krijgen voor een vrijwillige aanmelding. Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2020.

Videma heeft ons in december een voorstel gedaan, maar dat voorzag in een lage korting en veel extra werk voor leden van ActiZ. Wij zijn nog in gesprek over een beter voorstel.

1-DSC_0056-001

Laatste nieuws