nieuws

24 oktober 2018Ondernemerschap, VVT Nieuws

Onderzoeksrapport Nictiz over betere informatie-uitwisseling langdurige zorg

Nictiz heeft het rapport ‘Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg’ uitgebracht. ActiZ herkent de uitkomsten van het onderzoek en werkt aan verbetering van de digitale gegevensuitwisseling binnen de sector en met andere sectoren (ziekenhuizen, huisartsen, enz.). In het ‘Sectorplan Informatievoorziening primaire processen in de VVT’ zijn acties opgenomen gericht op alle vier de outcomedoelen van het Informatieberaad:

  • Medicatieveiligheid: een actuele, digitaal beschikbare toedien- en registratielijst (met name van belang voor wijkverpleegkundigen)
  • In de Carrousel ‘Client in regie en digitalisering’ worden 25 leden van ActiZ samen met hun netwerkpartners geholpen stappen te zetten op weg naar het werken met PGO’s (Persoonlijke GezondheidsOmgeving)’;
  • Met ECD-leveranciers, enkele leden van ActiZ, V&VN en Nictiz verkennen we de mogelijkheden van leveranciers de verpleegkundige overdracht in te bouwen in het ECD;
  • Als basis voor de elektronische overdracht van gegevens, werken wij aan het inbouwen van de in het Informatieberaad en door het programma MedMij geaccordeerde standaarden in de ECD’s en andere elektronische systemen. Dit om te bevorderen dat gegevens slechts eenmaal hoeven te worden vastgelegd en vervolgens door collega-zorgverleners kunnen worden hergebruikt.

Wilt u zich aanmelden voor of meer weten over de Carrousel ‘Cliënt in regie en digitalisering’, dan kunt u contact opnemen met Annemiek Mulder, senior beleidsadviseur (a.mulder@actiz.nl). ActiZ brengt regelmatig een extra nieuwsbrief Informatisering uit om u op de hoogte te houden.

Meer informatie over de outcomedoelen en het sectorplan.

Zie hier het rapport van Nictiz.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Annemiek Mulder

Annemiek Mulder

Laatste nieuws