nieuws

15 oktober 2018VVT Nieuws, Werkgeverschap

Energieke bijeenkomst ‘van urgentie naar actie’

Een volle zaal op 5 oktober 2018 in het NBC in Nieuwegein. Zo’n 120 adviseurs HR/P&O, communicatieadviseurs en recruiters zaten in de startblokken om meer te weten te komen over de campagne IK ZORG, over de sluitende aanpak (van interesse-naar kans-naar baan) en om met elkaar te superbrainstormen. We kijken terug op een energieke en inspirerende middag met als conclusie: wat gebeurt er al veel!

Petje op

Trudy Prins, bestuurder De Rijnhoven uit Harmelen, heet iedereen “een heel warm, warm, warm welkom”. Het warme welkom is een van de thema’s en is bedoeld om geïnteresseerden voor een baan of opleiding in onze sector zich welkom te laten voelen.

Met ons IK ZORG-petje, een landelijke primeur, toetsten we de aanwezigen op hun kennis over de vergrijzing en de arbeidsmarkt, met als opstartvraag: “Waarmee is de minister van VWS, Hugo de Jonge, het meest bekend geworden: schoenen of actieprogramma?” Dat het aantal 90+ers in 2040 met 191% is toegenomen en dat 33% van de totale uitstroom uit onze branche 20- tot 30-jarigen betreft, zorgde voor enige ophef in de zaal. Uiteindelijk hielden we 6 ‘winnaars’ over die met het boek Tommie in de Zorg (van zorgblogger en -vlogger Tommie Niessen) naar huis gingen.

Urgentie omzetten in acties

Cees de Wildt, coördinator Arbeid ActiZ, leidde ons door de feiten en cijfers en die zijn best zorgelijk. Door de vergrijzing, een veel groter aantal chronisch zieken en andere demografische factoren, hebben we heel veel (extra) mensen nodig. Tot 2022 zo’n 122.000. Gelukkig zetten we fors in op zij-instromers door bijvoorbeeld het aanbieden van oriëntatiebanen, die in de laatste cao zijn opgenomen. Hierover werden al positieve ervaringen gedeeld. Onder andere Cardia uit Den Haag gaf aan inmiddels vijf mensen, uit diverse sectoren zoals detailhandel en bankensector, een oriëntatiebaan te hebben aangeboden. Zij zijn zich nu breed aan het oriënteren. Als sector kunnen we ons met deze oriëntatiebanen zeker positief onderscheiden.

Sluitende aanpak ‘van interesse-naar kans-naar baan’ vraagt om samenwerking

Een sluitende aanpak in de regio is een van de andere belangrijke aspecten om het arbeidsmarktvraagstuk goed op te vangen en voorbereid te zijn op de campagne. Hierin spelen regionale werkgeversorganisaties, met elk een regionale contactpunt, een belangrijke rol. Samenwerking tussen een regionaal contactpunt en werkgevers is een voorwaarde om de belangstelling die de campagne teweeg gaat brengen, goed op te kunnen vangen. Iedereen die in principe geschikt is voor de zorg, willen we ‘vastpakken’ en vasthouden. Die ambitie kunnen we waarmaken door een intensieve samenwerking in de regio. Goed (door)verwijzen hoort daar ook bij. Daniëlle van Eerden, van RegioPlus, legde uit hoe alle aanbieders en andere spelers in de regio, zoals het UWV, zich voorbereiden op de campagne.

Wervingscampagne IK ZORG.

De spanning stijgt als Lieke Offringa, communicatieadviseur bij VWS, een eerste impressie geeft van de campagne en de achtergronden. Veel ActiZ leden hebben in de tour door Nederland al kennisgemaakt met het campagneteam en delen hun enthousiaste verhalen. Opvallend: veel medewerkers die hebben meegewerkt aan de campagne, zijn trotser en enthousiaster geworden over wat ze doen.

“Ze groeide door de aandacht en door de mooie foto die is gemaakt”

De uitingen van de campagne worden enthousiast ontvangen en het geloof dat de campagne iets teweeg gaat brengen is er zeker. Wel zijn er vragen over het gebruik van de campagne-onderdelen, de planning en de beschikbaarheid van de toolkit. Lieke beloofde dat de toolkit er voor 1 november, de kick-off datum van de campagne, zal zijn.

Op 23 oktober organiseert VWS zelf ook een bijeenkomst over de campagne, maar dan zorg & welzijn breed. Deze bijeenkomst zit inmiddels vol. VWS bekijkt nog of er andere bijeenkomsten gaan volgen.

Superbrainstorm

Met elkaar gingen we ook aan de slag om inhoud te geven aan een warm welkom, hoe je je organisatie hiervoor klaarstoomt en hoe je tot verdere samenwerking komt.

  • betrek je eigen organisatie; informeer en zorg voor draagvlak
  • benoem een intern aanspreekpunt
  • zorg voor persoonlijke aandacht voor iedere geïnteresseerde; iedereen krijgt een reactie
  • geen vacature of mogelijkheden? verwijs dan (gericht) door
  • koester je huidige medewerkers
  • doe het samen, ook in je regio.

Voor nabranders, vragen, suggesties over de campagne: mail naar Jacqueline j.donga@actiz.nl en over de sluitende aanpak, oriëntatiebanen, vergroten zij-instroom naar Johanneke j.van.woerden@actiz.nl

Ga naar

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0162-002

Johanneke van Woerden

Jacqueline Donga

Jacqueline Donga

Laatste nieuws