nieuws

09 oktober 2018Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Doorbraak: financiering voor geestelijke verzorging thuis

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden en sterven – kunnen binnenkort een beroep doen op een geestelijk verzorger. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (CDA, Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer aan de Tweede Kamer. Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijke verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. De injectie van 25 miljoen is een enorme doorbraak, aldus het expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, waarvan ActiZ lid is.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de staatsecretaris zijn plan van aanpak weer voor de versterking van de geestelijke-verzorging/levensbegeleiding thuis. Voor daadwerkelijke inzet van geestelijk verzorgers wordt in 2019 en in 2020 per jaar 7 miljoen beschikbaar gesteld, vanaf 2021 volgt 5 miljoen structureel. Voor verdere facilitering en ontwikkeling wordt in 2019 en 2020 jaarlijks 3 miljoen ingezet. Hiermee wordt (deels) invulling gegeven aan de 35 miljoen die in het regeerakkoord hiervoor bestemd werd.

Tijdelijke financieringsroute

De verdeling vindt (vooralsnog) plaats via de subsidieregeling voor de regionale netwerken palliatieve zorg. Dit is een tijdelijke financieringsroute, die nauwkeurig gemonitord zal worden. Het is essentieel dat geestelijke verzorging niet alleen beschikbaar is in de laatste levensfase. Het ministerie van VWS erkent dat gelukkig ook. Zingevingsvragen spelen namelijk op allerlei momenten als het alledaagse leven wordt doorkruist: zoals (chronische) ziekte, ouderdom, handicaps, verlies en rouw. Religie kan daarbij een rol spelen, maar dat hoeft niet. Geestelijke verzorging is voor iedereen toegankelijk.

Voor de (professionele) facilitering en verdere ontwikkeling en positionering wordt een landelijke steunstructuur ingericht met de meest betrokken partijen.

Een en ander wordt in verband gebracht met de programma’s ‘Langer thuis’ en ‘Een tegen eenzaamheid’, en daarmee ook met het gemeentelijk domein.

Lees de kamerbrief en de onderliggende onderzoek-bijlage.

Lees het persbericht VGVZ
 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0407-001

Laatste nieuws