nieuws

15 oktober 2018VVT Nieuws, Werkgeverschap

1 november: start landelijke campagne IK ZORG.

Op 1 november 2018 lanceert minister Hugo de Jonge de landelijke arbeidsmarktcampagne IK ZORG, samen met al die medewerkers die hebben meegewerkt aan de campagne met hun verhalen en foto’s. De website is dan klaar, evenals een toolkit, zodat zoveel mogelijk organisaties kunnen aansluiten bij de campagne. ActiZ zet zich onder andere in voor een sluitende aanpak in de regio ‘van interesse-naar kans-naar baan’, voor de oriëntatiebaan en natuurlijk door leden te stimuleren om mee te doen met de campagne. Het enthousiasme is groot. Veel leden van ActiZ hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de campagne en dat heeft voor energie en trots gezorgd bij hun medewerkers.  

Campagne IK ZORG: 'de vijver groter en dieper maken' 

De campagne IK ZORG richt zich op actielijn 1 uit het Actieprogramma Werken in de Zorg: meer kiezen voor de zorg. De landelijke campagne IK ZORG moet bijdragen aan meer mensen die kiezen voor zorg en welzijn, minder uitval door betere keuzes en meer behoud door anders te kiezen binnen zorg en welzijn. De campagne is een samenwerking van het ministerie van VWS met branche- beroeps- werknemers- en werkgeversorganisaties in de sector zorg & welzijn, waaronder ActiZ. 

Imago bijstellen

Bij het brede publiek zijn een aantal beelden dominant over wat werken in zorg en welzijn betekent en welke mensen daarvoor geschikt zijn. Hierdoor bestaat het vooroordeel dat een studie of baan in zorg en welzijn niks (meer) voor hen is waardoor zij zich niet oriënteren op wat de sector hen (nog meer) te bieden heeft. In de campagne gaan we laten zien dat zorg en welzijn mogelijkheden biedt die iedereen wel degelijk aanspreken. Wie kunnen dat beter laten zien dan mensen die zelf in zorg en welzijn werken? 

The best antidote to prejudice, is reality” – Barney Frank 

Enthousiasme en trots

In de campagne staan de foto’s en verhalen van de medewerkers die al in zorg en welzijn werken centraal. De diversiteit is groot: jong, oud, vrouwen, mannen, met verschillende culturele achtergronden, diversiteit in opleiding, beroep et cetera. De campagne-tourbus heeft 20 weken lang door Nederland gereisd om de verhalen op te halen bij zo’n 120 zorg- en welzijnsorganisaties, scholen etc. Er zijn 600 foto’s en verhalen opgehaald.

Het enthousiasme om mee te doen is enorm groot. En medewerkers die hebben meegedaan zijn enorm trots op het resultaat. Beter ambassadeurschap kunnen we ons niet wensen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Jacqueline Donga

Jacqueline Donga

Laatste nieuws