nieuws

08 augustus 2018VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Voetverzorging Wlz: Zorginstituut Nederland verduidelijkt standpunt

Zorginstituut Nederland heeft het standpunt over voetverzorging voor Wlz-cliënten verduidelijkt. Alle noodzakelijke voetverzorging, met uitzondering van geneeskundige voetzorg, is te beschouwen als persoonlijke verzorging. Het maakt daarbij geen verschil wie de zorg biedt. Dat kan een verzorgende, een pedicure of bijvoorbeeld een podotherapeut zijn.

U vindt het standpunt van het zorginstituut hier.

Verschil met AWBZ

Onder de AWBZ maakte het zorginstituut nog een uitzondering voor voetzorg die de normale zelfzorg overschrijdt. In dat geval was er geen sprake van verzekerde zorg en kwamen de kosten van een pedicure voor rekening van de cliënt. Bij de invoering van de Wlz heeft het Zorginstituut geconstateerd dat deze wet zich richt op een ernstig zorgbehoeftige groep verzekerden, waarvoor integrale zorg nodig is. Deze groep is voor de noodzakelijke voetzorg redelijkerwijs aangewezen op de Wlz, ook als dit de normale zelfzorg overschrijdt. De tekst op de website van het Zorginstituut werd echter verschillend geïnterpreteerd. Daarom heeft het Zorginstituut de uitleg van zijn standpunt nu verduidelijkt.

Geneeskundige voetzorg

Geneeskundige voetzorg valt niet onder persoonlijke verzorging. Als deze geneeskundige zorg nodig is, zoals bij diabetesvoeten het geval kan zijn, dan is dit zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (huisartsenzorg, ketenzorg). In de zorgpolis van de cliënt staat welke zorg wordt vergoed en hoe de procedure voor vergoeding is geregeld. Alléén voor Wlz-clienten met verblijf en behandeling in dezelfde instelling is de geneeskundige zorg van algemeen medische aard, zoals de medische zorg bij bijvoorbeeld diabetesvoeten, óók onderdeel van de Wlz-zorg.

Gevolgen voor de Wlz-tarieven

ActiZ heeft zowel bij het Zorginstituut als bij de NZa aangekaart dat deze wijziging voor zorgorganisaties aanzienlijke kosten met zich meebrengt. De bestaande zzp- en vpt-tarieven houden er immers geen rekening mee dat de voetzorg bijna altijd onder de Wlz valt. De NZa heeft toegezegd dit te zullen onderzoeken en de tarieven zo nodig per 2020 aan te passen.

Aanvulling februari 2019: De NZa heeft inmiddels laten weten geen aanleiding te zien de tarieven aan te passen 'gezien het feit de v&v sector al extra middelen ontvangt in de vorm van kwaliteitsgelden'. ActiZ vindt dit principieel niet juist, aangezien de kwaliteitsgelden voor andere doelstellingen beschikbaar zijn gekomen. In veel gevallen zal het echter wel mogelijk zijn de extra kosten voor de voetzorg onder het kwaliteitsbudget te scharen en te verantwoorden. Wij adviseren zorgorganisaties daarom die mogelijkheid zo nodig te benutten.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0862

Laatste nieuws