nieuws

30 augustus 2018Kwaliteit, VVT Nieuws

Gezocht: specialisten ouderengeneeskunde SOG voor implementatie richtlijnen Urineweginfecties en Lage Luchtweginfecties

UW- en LLW-infecties komen relatief vaak voor bij kwetsbare ouderen. Daarom zijn er in het kader van goede kwaliteit van zorg en met betrekking tot het terugdringen van antibioticaresistentie richtlijnen ontwikkeld die zich onder meer richten op diagnostiek, behandeling en preventie. Deze richtlijnen worden in het najaar door Verenso gepubliceerd.

Bij deze richtlijnen zijn hulpmiddelen voor implementatie ontwikkeld. Dit betreft onder andere een implementatieplan, een patiëntenfolder, een klinische les voor verpleegkundigen en verzorgenden en e-learning.

Verenso biedt ondersteuning bij de implementatie door het geven van workshops, begeleiding bij een systematische aanpak, inhoudelijke verdieping, uitwisseling met andere vakgroepen en dergelijke.

Het project maakt onderdeel uit van het door VWS gefinancierde Vilans programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’. Infectiepreventie en hygiënisch handelen staan hierin centraal, en de positionering van de Specialist Oudereneeskunde speelt daar een centrale rol bij

Vindt u het belangrijk dat de Specialist Ouderengeneeskunde die bij uw organisatie betrokken is aan de slag gaat met de implementatie van deze richtlijnen in de praktijk, en wilt u hem/haar attenderen op deze ondersteuningsmogelijkheden, brengt u dit bericht dan onder de aandacht!

Vragen stellen of direct aanmelden kan tot en met november 2018 bij : ABR@verenso.nl of 030-2271910. Lees hier meer.

Zie het kennisplein:

https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/antibioticaresistentie/verpleeghuizen

ActiZ vindt het belangrijk de infectiepreventie in verpleeghuizen branchebreed naar het niveau van goede basisveiligheid te brengen. Gedragsverandering in de uitvoeringspraktijk is daarbij essentieel. ActiZ staat daarbij op het standpunt dat elke organisatie uniek is en dat standaardoplossingen dan ook niet bestaan. Omdat het delen van goede voorbeelden en het inzetten van een contextgebonden interventiemix een belangrijke bijdrage kan leveren aan resistentiepreventie ondersteunt ActiZ het programma Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen en neemt zij daarin haar rol.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443-001

Veronique Tubée

Laatste nieuws