nieuws

15 augustus 2018VVT Nieuws, Zorg

Denk mee over de toekomst van ‘aanvullende geneeskundige zorg’

In 2020 wordt de ‘aanvullende geneeskundige zorg’ die nu valt onder de subsidieregeling extramurale behandeling overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. ActiZ is op zoek naar leden die gebruik maken van deze subsidie regeling, hun ervaring hierover willen delen en mee willen denken over de toekomst van deze zorgvorm. 

Aanvullende geneeskundige zorg

De zorg die onder ‘aanvullende geneeskundige zorg’ (voorheen extramurale behandeling) valt, kan worden onderscheiden op individuele zorg aan kwetsbare ouderen thuis en zorg in groepsverband. Individuele zorg omvat de inzet van bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog en paramedici bij cliënten in de thuissituatie. 

Dagbehandeling

Een groot gedeelte van de subsidieregeling wordt ingezet om dagbehandeling te bieden aan thuiswonende ouderen met somatische- of psychogeriatrische problematiek. 

Overheveling Zorgverzekeringswet

Per 2020 wordt de zorg die nu binnen de subsidieregeling valt, overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Op dit moment wordt de subsidieregeling geëvalueerd en wordt gekeken hoe deze zorg een plek kan krijgen binnen de Zorgverzekeringswet. 

Bel of mail

ActiZ is op zoek naar leden die op dit moment gebruik maken van de subsidieregeling en mee willen denken over de toekomst van deze zorg. Levert uw organisatie aanvullende geneeskundige zorg in groepsverband of individueel? Bel of mail ons via 0610212365 of a.edens@actiz.nl 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
anne lee edens

Anne Lee Edens

Laatste nieuws