nieuws

02 juli 2018VVT Nieuws, Werkgeverschap

VWS ziet af van wettelijk verbod op alfahulpen in de Wmo

VWS ziet af van een wettelijk verbod voor gemeenten om voor de uitvoering van de Wmo 2015 alfahulpen in te schakelen op basis van de regeling dienstverlening aan huis.

Dat schrijft minister De Jonge van VWS aan de Tweede Kamer. Een dergelijk verbod is overbodig, omdat deze constructie nu ook al niet mag. Gemeenten mogen op basis van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste bestuursrechter in dergelijke zaken, uit 2016 al geen diensten aanbieden op basis van de regeling dienstverlening aan huis (RDAH). Op grond van de RDAH is sprake van een overeenkomst tussen twee particulieren, de aanbieder en de burger. De minister ziet daarom af van het indienen van een wetsvoorstel.

Algemene voorziening

Wanneer een gemeente een contract sluit met een zorgaanbieder, dan is er geen sprake van een overeenkomst tussen twee particulieren, maar wordt op basis van de Wmo 2015 een algemene voorziening getroffen. Ook mogen gemeenten door de uitspraak van de CRvB niet bemiddelen tussen een cliënt en een aanbieder van alfahulp.

Maatwerkvoorziening Wmo

Mensen die vanuit hun persoonsgebonden budget (PGB), waarvan de mogelijkheid in de Wmo beperkt is tot maatwerkvoorzieningen, een alfahulp inschakelen om te helpen in en rond het huis, kunnen daarvoor wel een beroep doen op de regeling. Hieronder valt ook hulp bij het huishouden of begeleiding.

Remco Rog

Laatste nieuws