nieuws

25 juli 2018Kwaliteit, VVT Nieuws

Verkenning Kwaliteitsverslagen 2017

Zoals voorgeschreven door het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg hebben zorgorganisaties hun kwaliteitsverslag over 2017 gepubliceerd. Dit verslag is vormvrij, maar dient wel een aantal onderwerpen te belichten. Om een beeld te krijgen van de aard en inhoud van de verslagen die gepubliceerd zijn, laat ActiZ door het bureau Significant een verkenning en analyse uitvoeren.  

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsplan en -verslag. Aan het eind van elk jaar stellen zorgorganisaties hun kwaliteitsplan vast. Vanaf 2017 doen zorgorganisaties dit vanuit de eisen die het kwaliteitskader hieraan stelt. Op 1 juli 2018 hebben zorgorganisaties voor het eerst zo ook hun kwaliteitsverslag gepubliceerd. Zie hier voor meer informatie.

ActiZ heeft Significant opdracht gegeven de verkenning en analyse uit te voeren. Dit sluit ook aan bij één van de ontwikkelopdrachten vanuit het kwaliteitskader waar ActiZ trekker van is. We trekken hierin samen op met ZN.

Significant voert een kwalitatieve analyse uit van de beschikbare kwaliteitsverslagen met als doel om een globaal beeld te krijgen van hoofdthema’s die in de kwaliteitsverslagen naar voren komen en de trends die eventueel hieruit zijn af te leiden. Het materiaal wordt uiteraard alleen geanonimiseerd verwerkt. Planning is dat de analyse na de zomer gereed zal zijn.

 

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0911

Gerdienke Ubels

Laatste nieuws