nieuws

10 juli 2018VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Lokale belangen door en voor ouderen

ActiZ neemt deel aan de coalitie Ouderenvriendelijke Samenleving. In het vervolg van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, hebben de coalitiepartners een laatste bericht gestuurd naar alle gemeenteraadsleden met de vraag of in hun gemeente een ouderenvriendelijk beleid binnen handbereik ligt. ActiZ heeft onder andere via public-affairs training en met een handzame aanpak alle leden gewezen op het belang van een actieve houding voor, tijdens en na de verkiezingen. Waar bij de verkiezingen in 2014 de focus lag op de transities als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein, stonden de verkiezingen in 2018 in het teken van het repareren en perfectioneren van de decentralisaties.

De coalitie Ouderenvriendelijke Samenleving heeft alle gemeenteraadsleden -via hun raadsgriffiers deze documenten gemaild:

Zie ook het ActiZ bericht Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving

Boodschap

De samenleving vergrijst en ouderen blijven steeds langer thuis wonen. De gemeente heeft een belangrijke taak in de ondersteuning, de zorg en het wonen van deze ouderen. De coalitie Ouderenvriendelijke samenleving had al in februari, tijdens de verkiezingscampagnes, alle gemeentebesturen het pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving gestuurd. Doel van de coalitie is, kort gezegd, om de brede beweging op gang brengen voor een ouderenvriendelijke samenleving: ouderen, hun naasten, hulpverleners, zorgorganisaties, de landelijke overheid en alle gemeenten.

In gesprek met gemeente(n)

Het Pleidooi voor de ouderenvriendelijke samenleving komt ook terug in het door de Minister van VWS geïnitieerde Pact voor de Ouderenzorg van 8 maart 2018, waaraan drie programma’s hangen: eenzaamheid, kwaliteit verpleeghuizen en ‘Langer thuis’.

Vanuit de coalitie is de checklist opgesteld om de mate van ouderenvriendelijkheid van het coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W te toetsen. Leden van ActiZ hebben als lokale belangenbehartigers hiermee met de gemeenteraad en het college van B&W een aantal hanteerbare gesprekpunten over ,onder andere, steeds langer thuis wonen met zorg en ondersteuning vanuit de gemeente.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443

Laatste nieuws