nieuws

18 juli 2018Financiering, VVT Nieuws

Invoering objectief verdeelmodel Wlz van de baan

De NZa zal voorlopig geen nieuw, objectief verdeelmodel invoeren voor de verdeling van de Wlz-contracteerruimte over de zorgkantoorregio’s. Zo’n nieuw verdeelmodel zou vooral in de gehandicaptenzorg voor te grote herverdeeleffecten zorgen. Op termijn zoekt de NZa wel een alternatief voor de huidige historische verdeling van de contracteerruimte.

Aanleiding

De NZa besloot vorig jaar tot de invoering van een objectief verdeelmodel. Reden daarvoor was dat de huidige historische verdeling steeds minder goed aansluit bij de daadwerkelijke ontwikkeling van de zorgvraag in de regio’s. De NZa ontwikkelde daarom een nieuw verdeelmodel op basis van het aantal uitstaande indicaties per regio. Daarbij wordt jaarlijks gekeken in welke regio Wlz-geïndiceerden staan ingeschreven. Het bij de indicatie horende budget wordt vervolgens aan die regio toegekend.

Herverdeeleffecten

Het voorgestelde nieuwe verdeelmodel leidde tot herverdeeleffecten tussen de zorgkantoorregio’s. De afgelopen maanden heeft de NZa deze herverdeeleffecten samen met zorgkantoren en brancheorganisaties geanalyseerd. Ook is gekeken of het model verder verfijnd kon worden om de herverdeeleffecten te beperken. Uit deze analyses bleek dat het nieuwe model ingrijpende gevolgen zou hebben voor de gehandicaptenzorg. Zorgkantoren, aanbieders in de GHZ-sector en cliëntenorganisaties vonden invoering niet verantwoord. De NZa heeft daarom besloten niet door te gaan met de invoering.

Standpunt ActiZ

ActiZ is in beginsel voorstander van een objectieve verdeling, mits de invoering zorgvuldig kan plaatsvinden. Wij hebben in het overleg met de NZa gewaarschuwd voor het risico dat de herverdeeleffecten in de GHZ-sector door zorgkantoren zouden worden afgewenteld op de VVT. De VVT is immers een grotere sector en heeft een snellere doorstroom van de cliëntenpopulatie. Nu geconcludeerd is dat invoering in de gehandicaptenzorg niet zorgvuldig kan plaatsvinden, zou invoering ook voor de VVT tot ongewenste effecten kunnen leiden.

Alternatief lange termijn

De NZa vindt dat er op termijn toch een alternatief moet komen voor het huidige verdeelmodel. Afgesproken is om in het najaar een fundamentele discussie te starten over de uitgangspunten van zo’n alternatief. ActiZ pleit voor een persoonsvolgend systeem, zodat cliënten in alle regio’s kunnen kiezen voor de aanbieder en de leveringsvorm van hun voorkeur. 

Kwaliteitsbudget verpleeghuizen buiten contracteerruimte

De 600 miljoen voor de tranche 2019 van het Kwaliteitsbudget verpleeghuizen is een geoormerkt budget naast de contracteerruimte. De verdeling van de contracteerruimte heeft dus geen invloed op de verdeling van het kwaliteitsbudget. Het kwaliteitsbudget wordt verdeeld over de regio’s op basis van de gedeclareerde dagen voor zzp’s en vpt’s V&V4 t/m 10 in 2017 (het meest recente realisatiejaar), waarbij de gedeclareerde dagen gewogen worden op basis van de maximumtarieven. Wlz-uitvoerders hebben de mogelijkheid om middelen over te hevelen, mits het totaal binnen de landelijke kaders blijft.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0862

Laatste nieuws