nieuws

03 juli 2018VVT Nieuws

ActiZ en BTN vragen minister de Jonge om gerichte aanpak casemanagement dementie

Brancheverenigingen BTN en ActiZ hebben minister De Jonge van VWS een bezorgde brief gestuurd namens hun leden: zij maken bezwaar tegen de extra regeldruk die zal voortvloeien uit nieuwe regels omtrent casemanagement dementie.  

Op 5 juni 2018 heeft de NZa deze Nadere Regeling bekendgemaakt, die zorgaanbieders gaat verplichten om voor casemanagement dementie aparte gegevens over wachttijden en wachtlijsten te registeren binnen de wijkverpleging.

Registreren zou per 1 december verplicht worden. De registratie gaat om gegevens die in de wijkverpleging nog niet kunnen worden geregistreerd en die ook geen meerwaarde toevoegen aan de specifieke zorgverlening aan cliënten. De invoering resulteert vooral in extra administratieve lasten voor zorgprofessionals.

Tegengestelde beweging

De invoering van deze nieuwe NZa-regeling druist tegen deze efficiencyslag in, in feite de beweging de verkeerde kant op. De regeling volgt bovendien uit de toezegging aan de Tweede Kamer door de vorige (demissionaire) staatssecretaris van VWS, de heer Van Rijn in juli 2017.

Regionale aanpak

Het casemanagement dementie is in de regio’s op sterk verschillende wijzen georganiseerd. De regionale aanpak is een voorwaarde om voorkomende wachtlijstproblemen op te lossen, zoals bijvoorbeeld de regio Gooi & Vechtstreek in de praktijk laat zien.

“Het optuigen van zo’n omvangrijke landelijke registratie is betuttelend en raakt niet aan de kern van het probleem. De oplossing zit echt in de sector zelf”,

stelt Inge Borghuis, bestuurder van zorgorganisatie Amstelring en lid van de kerngroep Zorg Thuis.

“Als er wachtlijsten ontstaan kunnen alle betrokken partijen in de betreffende regio de koppen bij elkaar steken om te zien op welke wijze ze deze samen kunnen wegwerken. Dat werkt wél.”

In opdracht van het ministerie is bureau HHM onlangs gestart met onderzoek naar de huidige wachttijden en wachtlijsten per regio. Brancheverenigingen BTN en ActiZ pleiten nadrukkelijk voor een gerichte aanpak met alle ketenpartners in de regio’s. 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0407-001
Karin Schuldink_4K

Laatste nieuws