nieuws

31 juli 2018VVT Nieuws, Zorg

Aankondiging NZa kostprijsonderzoek GRZ

De NZa informeert eind juli 2018 alle GRZ-aanbieders schriftelijk over het kostprijsonderzoek GRZ boekjaar 2018. Uiterlijk in september worden de geselecteerde aanbieders door de NZa bekendgemaakt en worden zij nader geïnformeerd over de procedure.

De NZa heeft al geruime tijd de wens om een kostprijsonderzoek uit te voeren in de geriatrische revalidatiezorg. Aanvankelijk zou het kostprijsonderzoek over het boekjaar 2017 plaatsvinden, maar de NZa heeft begin 2018 akkoord gegeven op verzoek van ActiZ om dit een jaar uit te stellen. Op basis van de bevindingen van het kostprijsonderzoek over boekjaar 2018 zal er een herijking van de GRZ-tarieven voor 2021 plaatsvinden. 

Planning kostprijsonderzoek

De voorbereidingen van het kostprijsonderzoek worden in nauwe afstemming met ActiZ vormgegeven. De uitgangspunten voor het kostprijsonderzoek zijn inmiddels aan de kerngroep Revalidatie & Herstel, het sector bestuur VVT (Fizi) en diverse controllers voorgelegd en vastgesteld. 

ActiZ organiseert in oktober een informatiebijeenkomst voor de geselecteerde aanbieders waarin de uitgangspunten en de tijdsplanning van het kostprijsonderzoek worden toegelicht. In het laatste kwartaal van 2018 worden er consultatiebijeenkomsten door de Nza gepland, waarin met financiële experts uit werkveld het aanleversjabloon voor de uitvraag van kostprijzen wordt vastgesteld. De daadwerkelijke uitvraag van het kostprijsonderzoek zal tussen 1 januari en 1 juni 2019 plaatsvinden. 

Correcte DIS data

Eén van de vastgestelde uitgangspunten van de NZa is om DIS data te gebruiken. Het is daarbij van belang dat alle GRZ aanbieders de DIS data zo correct mogelijk vastleggen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Kelly Schroeder

Laatste nieuws