27 juni 2018Werkgeverschap

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2018

Nieuwe Arbowet per 1 juli van kracht. In 2017 is de Arbowet veranderd. De meeste organisaties hebben vorig jaar alle veranderingen al doorgevoerd. Uiterlijk per 1 juli 2018 moeten werkgevers voldoen aan de regels van de Nieuwe Arbowet.

In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid gekregen en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

Met de wetswijziging komt er onder andere een basiscontract, meer ruimte voor preventie en inspraak van werknemers. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het overeenkomst tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts, onder andere over de vrije toegang tot de werkvloer, open spreekuur en de second opinion die werknemers bij een andere bedrijfsarts mogen vragen. Iedere werkgever is zélf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract. Bekijk alle wijzigingen hier  

De digitale toolkit Nieuwe Arbowet biedt handige factsheets, animaties en downloadbare bestanden zoals posters en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet.

Voorkom boetes: controleer contract

Werkgevers hebben tot 1 juli de tijd om hun arbocontract te wijzigen. Daarna kunnen boetes volgen van de Inspectie SZW.

Paulfoto

Laatste nieuws