nieuws

19 juni 2018VVT Nieuws

ActiZ steunt de inhoudelijke ambities van ‘Langer Thuis’

Minister Hugo de Jonge van VWS heeft op maandagmiddag 18 juni ‘Langer Thuis’ gepresenteerd, een eigenstandig programma en één van de onderdelen van het bredere Pact voor de Ouderenzorg. De komende vier jaar maakt VWS 340 miljoen euro vrij voor dit programma. In Harderwijk bezocht de minister de zorgalliantie GezondVeluwe, waar ActiZ-leden aan deelnemen.

ActiZ onderschrijft het uitgangspunt van ‘Langer Thuis’ en verbindt zich van harte aan de inhoudelijke ambities en het hogere doel van Langer Thuis. Het aantal ouderen en ook het aantal kwetsbare ouderen neemt de komende jaren toe. Momenteel wonen er in ons land 1,3 miljoen 75-plussers, in 2030 is dat aantal gestegen tot 2,1 miljoen.

Om de zorg in Nederland toekomstbestendig vorm te geven, is in de hele zorgsector een fundamentele omslag nodig, dat maakte de Taskforce ‘De juiste zorg op de juiste plek’ al duidelijk. Alleen zo kunnen alle partijen de schouders zetten onder het gezamenlijke streven, om ouderen die in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud te laten worden, met een goede kwaliteit van leven. Het is terecht dat de minister onze ambities deelt.

In een eerste reactie op ‘Langer Thuis’ heeft ActiZ aan het ministerie van VWS laten weten in de verdere uitwerking het gedachtegoed van ‘De juiste zorg op de juiste plek’ centraal te willen stellen. In dit licht roepen de instrumentele oplossingsrichtingen uit het programma ‘Langer Thuis’ vraagtekens op. Daarbij vraagt de fundamentele omslag die gemaakt moet worden om een lokale en regionale invulling. ActiZ is van mening dat het de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid is om op systeemniveau randvoorwaarden te creëren. In het vervolgtraject zal ActiZ voor deze beide punten aandacht vragen.

Bekijk het rapport Langer Thuis van minister de Jonge van VWS.

De infographic aanpak van de zorgalliantie GezondVeluwe.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws