nieuws

15 mei 2018VVT Nieuws
delen

Onderzoek: voldoende Specialisten Ouderengeneeskunde voor de medische zorg?

 

Oproep voor managers behandeldienst/expertisecentrum

Om voldoende Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) beschikbaar te hebben op de arbeidsmarkt moeten er voldoende worden opgeleid. Het Capaciteitsorgaan adviseert VWS binnenkort over het aantal opleidingsplaatsen dat nodig is in de komende jaren. Voor de onderbouwing van dat advies is het nodig om zicht te hebben op de ontwikkelingen in het werk van de SO en de organisatie van de medische zorg voor ouderen vanuit de zorgorganisaties. Daarom roept ActiZ u op om deel te nemen aan het onderzoek van Prismant dat binnenkort van start gaat en u hiervoor aan te melden. Wilt u de onderzoekers laten weten naar wie zij de uitnodiging voor het onderzoek kunnen sturen? Doorgaans is dit de manager behandeldienst of 1e SO. Wilt u deze contactgegevens sturen naar onderzoek@prismant.nl onder vermelding van 'onderzoek SO'.

Deelname en spiegelrapportage

Als dank voor deelname aan het onderzoek kunt u in de enquête aangeven dat u graag een spiegelrapport wilt ontvangen, waarin de situatie in uw organisatie wordt gespiegeld aan het gemiddelde van uw collega-instellingen in de branche.

Capaciteitsvragen

Het onderzoek bestaat uit een enquête met vragen over de organisatie van de medische zorg (aantal cliënten, bezetting artsen, vacatures, ondersteuning). Het gaat om een enquête op concernniveau en bij de zeer grote organisaties op niveau van de behandeldiensten die deel uitmaken van het concern.

Onderzoeksinformatie Prismant

Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Ineke Bloemendaal (onderzoek@prismant.nl). Informatie over de werkwijze van het Capaciteitsorgaan is beschikbaar via Tineke Zijlstra (t.zijlstra@capaciteitsorgaan.nl).
Parallel aan dit onderzoek is op 9 mei een tijdbestedingsonderzoek gestart onder SO, eveneens in opdracht van het Capaciteitsorgaan t.b.v. het advies over de opleidingsplaatsen. ActiZ is als opleider van specialisten ouderengeneeskunde vertegenwoordigd in het Capaciteitsorgaan.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0728

Laatste nieuws