nieuws

22 mei 2018VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuw: AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn

De nieuwe helpdesk AVGhelpdeskzorg.nl is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg en het sociaal domein en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De inhoud van de website is afgestemd met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

AVGhelpdeskzorg.nl

Bij de helpdesk kunt u terecht met vragen over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder. Voor zorgaanbieders en sociaalwerkorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de AVG is er een aparte telefonische hulplijn: +31 (0)88 678 8969. Bellen kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Hoe werkt het?

Steeds meer vragen en antwoorden over de AVG in de zorg en het sociale domein vindt u bij Onderwerpen. Wekelijks komt er nieuwe en met de Autoriteit Persoonsgegevens afgestemde informatie bij. Vanuit koepelorganisaties komen er ook steeds meer modellen en handreikingen beschikbaar. Bij Documenten delen wij de meest gebruikte varianten.

Staat uw vraag er nog niet tussen, of kunt u niet uit de voeten met de antwoorden? Stel ons uw vraag via AVGhelpdeskzorg@minvws.nl

De helpdesk stemt het antwoord af met de Autoriteit Persoonsgegevens en komt -meestal binnen een week- bij u terug. Bij ingewikkelde vragen of vragen met een zware juridische component kan het langer duren. 

De AP heeft het laatste woord (disclaimer)

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Een van de belangrijkste wetten is de AVG.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Annemiek Mulder

Annemiek Mulder

Laatste nieuws