nieuws

18 mei 2018VVT Nieuws

Inventarisatie van zorgorganisaties met specifieke oriëntatie oudere migranten

Op verzoek van enkele van onze leden inventariseren wij, in het kader van 'leren van elkaar', welke van onze lidorganisaties zich specifiek/bewust bezig houden met de zorg aan oudere migranten. Intramuraal dan wel extramuraal. Verpleeghuiszorg of thuiszorg, dagverzorging, etcetera.

Enerzijds is het voor ActiZ en voor de leden zélf handig om een recent overzicht te hebben. Anderzijds is het een optie om voor deze organisaties, indien zij dit wensen, een digitale werkgroep op ledennet aan te maken. 

Mogelijkheden digitale werkgroep

In zo'n digitale werkgroep kunnen bestuurders, beleidsmedewerkers en anderen die betrokken zijn bij zorg aan oudere migranten, met elkaar bijvoorbeeld afspraken maken, kennis delen, informatie uitwisselen, themabijeenkomsten organiseren. Het initiatief en de en de meeste werkzaamheden liggen daarbij nadrukkelijk bij de betreffende zorgorganisaties zelf. ActiZ faciliteert de digitale werkgroep en kan net zoals op andere thema’s desgewenst vraagbaak zijn.

Wilt u ons helpen een recent overzicht samen te stellen? Stuur dan svp een mail aan Veronique Tubée (v.tubee@actiz.nl) met de volgende informatie:

  • naam van de organisatie en de locatie(s) die het betreft
  • naam en contactgegevens van de bestuurder
  • naam en contactgegevens van de contactpersoon
  • korte omschrijving van de situatie, aan welke doelgroepen levert u welk soort zorg
  • geeft u daarbij svp ook aan of u wel/niet geïnteresseerd bent in onderlinge contacten omtrent het thema zorg aan migranten. En of u dus aan de digitale werkgroep toegevoegd wilt worden.

NB: Het gaat er daarbij dus NIET om dat mensen uit allerlei culturen uiteraard welkom zijn bij uw organisatie, maar dat u er bewust voor heeft gekozen cultuursensitieve of zelfs cultuurspecifieke zorg (in welke vorm dan ook) te verlenen aan bepaalde migrantengroepen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443-001

Veronique Tubée

Laatste nieuws