nieuws

15 mei 2018Ondernemerschap, VVT Nieuws

Enquête ActiZ Benchmark Zorg

Om de ActiZ benchmark te evalueren is een korte enquête uitgezet onder leden. Van de 65 respondenten geeft bijna de helft aan te willen doorgaan. Een kwart wil doorgaan in een nieuwe vorm, 14% wil stoppen met de benchmark en 10% weet het niet. 

ActiZ en haar voorgangers hebben al jarenlang ervaring met benchmarks. Negen jaar geleden is de ActiZ benchmark ontstaan. Na zes jaar uitvoering door PWC is middels een aanbesteding in zee gegaan met uitvoerder Deloitte. Deze switch ging gepaard met lagere kosten en een andere aanpak. Zo krijgen leden geen standaard rapportage meer, maar kunnen ze zelf online rapportages maken. Ook is er minder inzet van adviseurs. Daarnaast zijn verschillende inhoudelijke doorontwikkelingen gerealiseerd in overleg met leden.

In het contract met Deloitte is afgesproken dat na drie jaar gekeken wordt hoe nu verder. Om leden die rekenen op de module medewerkerstevredenheid dit najaar niet in problemen te brengen, is het contract met Deloitte voor een jaar verlengd. Er is een korte schriftelijke uitvraag gedaan onder leden over de toekomst van de benchmark. 

Resultaten uitvraag benchmark

Circa 29% van de respondenten kan niet tot het Bestuur van onze leden gerekend worden. Met een vertegenwoordiging van circa 17% van de respondenten, vormen de controllers de op een na grootste groep. Voor de benchmark als geheel geeft bijna 14% van de respondenten aan te willen stoppen. Slechts ongeveer 10% wil stoppen met een specifieke module, behalve bij de module Cliënten - daar geeft 25% aan deze niet (meer) te willen - en bij de module Medewerkers (16%).

Opvallend is dat vanuit de functiegroep Financiën vaker wordt aangegeven niet verder te willen met de module bedrijfsvoering dan bij de bestuurders (20% tegenover 10,53%). Er is een wisselend percentage dat een nieuwe vorm wil.
Wanneer we de antwoorden “Ja” en “In nieuwe vorm” samen nemen als respondenten die in principe positief staan tegenover voortzetting van de verschillende modules, dan zijn dit de uitkomsten:

 

Module

Percentage “Ja” of “In nieuwe vorm”

Medewerkers

71%

Bedrijfsvoering

77%

Cliënt

54%

Spiegelinformatie

64%

Openbare data / marktontwikkeling

63%

 Vervolg

We zien ook dat er een toenemende behoefte is onder onze leden naar landelijke marktgegevens over onze branche, spiegelinformatie e.d. Het verzamelen van dergelijke gegevens en de benchmark willen we meer in samenhang met elkaar gaan zien.
Er wordt daarom een projectgroep ingesteld onder de themacommissie Informatisering die zich gaat buigen over deze landelijke gegevensverzameling in samenhang met de benchmark.

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Harold Beumer

Laatste nieuws