nieuws

16 april 2018VVT Nieuws

Themacommissie Informatisering op werkbezoek bij ZIN

Op uitnodiging van het ZIN heeft de themacommissie Informatisering een werkbezoek gebracht bij de afdeling Informatiemanagement en het team Informatiestandaarden. Op de agenda stonden FAIR data, Personal Health Train, het actieprogramma iWlz en blockchaintechnologie in de zorg. Het was een boeiend, informatief en geslaagd werkbezoek. 

Introductie

De afdeling werkt met actieprogramma’s die één tot drie jaar duren, met innovatietrajecten die een veel langere horizon kennen en met ‘releasebeheer’ wat een tijdspanne kent van twee jaar. De voorzitter Peter Snaterse complimenteerde de sector VVT met het goede fundament dat er ligt met een hoge mate van standaardisatie. 

FAIR en Personal Health Train

Eén van de innovatietrajecten is FAIR data & Personal Health Train.
FAIR staat voor:

 • findable
 • accessible
 • interoperable
 • reusable

Op deze manier kun je gegevens koppelen zodat een web van data ontstaat, dat computers in staat te stelt om betekenisvolle en betrouwbare interacties uit te voeren in een netwerk. Dit kan een enorme boost geven aan big data-achtige toepassingen.

Bij de Personal Health Train gaat men uit van het principe dat de analyse naar de data wordt gebracht in plaats van de data naar de analyse. Hierdoor blijven de data bij de eigenaar. 

Actie Programma iWlz

Hoofdlijnen van dit actieprogramma zijn:

 • informatiepositie van de cliënt versterken
 • overstap op een netwerkarchitectuur
 • domeinen overbruggen

De migratie zal stapsgewijs plaatsvinden. Er is een simulatieomgeving gebouwd. Zie hier voor meer informatie. 

Blockchaintechnologie in de zorg

Aardig was om te horen dat het ZIN het onderzoek naar blockchain is begonnen met het idee deze hype op te blazen, het tegendeel bleek waar! Ze hebben een praktijkproef gedaan in de kraamzorg waaruit blijkt dat blockchain mogelijk maakt dat:

 • de burger regie heeft over eigen gegevens
 • transacties onweerlegbaar zijn en veilig
 • een gedeelde actuele waarheid ontstaat voor betrokken partijen
 • en nog veel meer, zie hier

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0927-001

Laatste nieuws