nieuws

03 april 2018Ondernemerschap, VVT Nieuws

Sensire: Communicatie sleutel tot medicatieveiligheid

In 2017 zijn Monique Oord en Evelien Vaags gevraagd om met Sensire mee te denken hoe de medicatieveiligheid in de keten verder verbeterd kan worden, in overeenstemming met de Veilige principes in de medicatieketen. In dit document zijn taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken professionals vastgelegd, zodat daar duidelijkheid over is. Evelien Vaags is adviseur kwaliteit en veiligheid bij Sensire en Monique Oord heeft -voor zij anderhalf jaar geleden zelfstandig werd- als relatiemanager voor Sensire gewerkt.

Medicatieveiligheid

Monique Oord doet het woord: “De aanleiding van de vraag van Sensire was dat er nog steeds veel medicatie-incidenten plaatsvonden, ondanks het feit dat er veel energie gestopt is in het borgen van de veilige principes in de keten.

“We hebben gesprekken gevoerd met apothekers, wijkverpleegkundigen en ziekenhuizen om te kijken hoe we beter konden samenwerken om zo het aantal medicatie-incidenten te verminderen. Daaruit volgde dat er één gesloten systeem voor medicatieoverdracht in de hele keten moet komen. Waar zowel de cliënt als alle betrokken professionals toegang toe hebben.

Papieren toedienlijsten niet actueel

Een eerste verkenning onder wijkverpleegkundigen maakten de acute problemen zichtbaar. Vaak waren er geen geactualiseerde toedienlijsten beschikbaar als de medicatie veranderd was en buiten kantooruren moesten wijkverpleegkundigen leuren en sleuren om nog aan medicatielijsten te komen. Daarnaast wilden de apothekers graag van de tijdrovende schriftelijke medicatielijsten af. Er bestond nog geen overlegvorm waarin de apothekers en wijkverpleegkundigen met elkaar aan tafel zaten en de behoefte daaraan was urgent. Hier zijn we vorig jaar als eerste mee aan de slag gegaan. En toen ging het snel.

Digitale overdracht

We hebben samen gekeken hoe we een digitale medicatieoverdracht voor wijkverpleegkundigen en apothekers eenvoudig tot stand konden brengen. Hiervoor waren al een aantal apps op de markt en we hebben toen met z’n allen voor de Boomerweb app gekozen. En de NCare app in een kleiner gebied. De Boomerweb app werd al door een enthousiaste apotheker in Eibergen gebruikt en verder ontwikkeld vanuit een apothekers-perspectief, maar nu sloot ook ons wijkteam in Eibergen hierbij aan. Vandaaruit zijn we met de ontwikkelaars samen aan een app gaan werken die aansloot bij de veilige principes en die gebruiksvriendelijk is. Het was een iteratief proces waarin iedereen heeft bijgedragen om tot een optimale oplossing te komen. Dat heeft geresulteerd in een app die voldeed aan alle eisen en vanaf juni vorig jaar is hij beschikbaar voor iPhone en Android. De BENU apotheek Eibergen heeft hier in 2017 de Zorginnovatieprijs van de KNMP mee gewonnen.

Samenwerking verpleegkundige-apotheek

De app is absoluut geen doel op zich, maar een middel om te komen tot goede digitale communicatie en samenwerking tussen de wijkverpleging en apotheken. Evelien en ik vinden het echt geweldig om te zien wat er allemaal gebeurt wanneer professionals de ruimte krijgen en zich inzetten om de kwaliteit van hun werk te verbeteren. De praktijk laat zien dat dit digitaliseringsproces geleid heeft tot een kwaliteitsimpuls, doordat het werkproces opnieuw tegen het licht gehouden werd. We hebben gemerkt dat er sindsdien alerter wordt omgegaan met de veilige principes. We kunnen nu nog niet vaststellen dat de medicatie-incidenten afnemen, dat is nog te kort dag. Maar we zien voorzichtige trends dat door de bewustwording in het werken de kwaliteit omhoog gaat.

Dubbelcontrole efficiënt geregeld

Door deze samenwerking is er trouwens nog een ander groot probleem voor de wijkverpleging getackeld, namelijk dat van de toediening van risicovolle medicatie. Daarvoor is altijd een dubbelcontrole door een collega nodig. Dus moet er altijd iemand in je team beschikbaar zijn om telefonisch of via facetime een dubbelcontrole uit te voeren. Nu is vanuit de teams het idee aangedragen om via de app foto’s te delen met NAAST, een onafhankelijk medisch service center dat nu de dubbelcontroles op ieder gewenst tijdstip uitvoert. Sensire schaarde zich enthousiast achter dit idee, omdat het de werklast vermindert en de druk op het beschikbare personeel afneemt.

Meer weten?

Graag delen we ons verhaal zodat ook andere regio’s er hun voordeel mee kunnen doen. Met als uiteindelijk doel om een kwaliteitsimpuls te geven aan de medicatieveiligheid in de hele sector.”

Monique en EvelienMonique Oord (links) en Evelien Vaags (rechts)

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Annemiek Mulder

Annemiek Mulder

Laatste nieuws