nieuws

23 april 2018Pers, VVT Nieuws

Extra budget verpleeghuiszorg naar personeel en technologie

Vandaag, maandag 23 april 2018, overhandigt ActiZ de publicatie Resultaten uit het verpleeghuis aan minister Hugo de Jonge. In de publicatie vertellen bestuurders van 45 zorgorganisaties hoe zij de extra middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg inzetten, welke afwegingen zij daarbij maken en wat bewoners en medewerkers daar in de praktijk van merken. Deze verantwoording gaat over een deel van het eerste beschikbaar gestelde budget. In 2018 gaat het landelijk om 435 miljoen, ruim 4% van het totale budget voor verpleeghuiszorg.

Transparant

Zorgorganisaties willen open en transparant zijn over de uitgaven van de extra middelen en over wat de extra investeringen in de verpleeghuiszorg opleveren. Margreeth Kasper de Kroon, woordvoerder wonen en zorg van ActiZ: “We willen laten zien dat er door velen met passie gewerkt wordt aan het verbeteren van de kwaliteit van goede, liefdevolle zorg aan ouderen in de verpleeghuizen. Echte verantwoording houdt rekening met de context en vindt plaats in dialoog tussen bewoners en hun naasten, medewerkers, bestuurders, toezichthouders en financiers. Daarom vinden wij het belangrijk te vertellen over de mooie ontwikkelingen in onze sector, en daarmee beeld en kleuring te geven aan de besteding van de extra middelen”.

Besteding

Vrijwel alle organisaties zetten de extra middelen vooral in voor extra medewerkers en voor (bij)scholing of opleidingen. Daarnaast zien veel organisaties dat ook inzet van technologie hen kan helpen bij de invoering van het kwaliteitskader. Arbeidsbesparende technologie helpt om de schaarste aan arbeidskrachten op te vangen en de werkdruk van medewerkers te verminderen. Daarnaast kan technologie de kwaliteit van leven van bewoners verbeteren, bijvoorbeeld door hen op een positieve manier te prikkelen en onrust weg te nemen. 

Oplossingen op maat

De interviews laten een grote diversiteit zien in de keuzes die zorgorganisaties maken bij de inzet van de extra middelen. Dat mag geen verrassing heten. De wensen en behoeften van bewoners, de samenstelling van het huidige medewerkersbestand, de situatie op de plaatselijke arbeidsmarkt: al deze factoren spelen mee bij het zoeken naar oplossingen op maat die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor bewoners. “Het is van groot belang dat zorgorganisaties – binnen de kaders van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg - zelf keuzes kunnen maken op welke wijze het extra budget wordt ingezet om de kwaliteit van verpleegzorg te verbeteren. Bij de ene organisatie heeft het aantrekken van extra personeel prioriteit, terwijl bij de ander juist arbeidsbesparende technologie grote kwaliteitsslagen teweeg kan brengen”, aldus Kasper de Kroon.

Extra middelen

In 2018 gaat er landelijk € 435 miljoen extra naar de verpleeghuissector, ruim 4% van het totale budget voor verpleeghuiszorg. Tot 2021 loopt dit bedrag op tot € 2,1 miljard. De middelen zijn nodig zodat zorgorganisaties kunnen voldoen aan de normen die gesteld worden in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat vorig jaar is vastgesteld, wat een impuls geeft aan goede en liefdevolle zorg aan ouderen in het verpleeghuis.

Minister van VWS Hugo de Jonge is blij met het inzicht dat ActiZ op deze manier geeft in de extra investeringen: “Goed om te zien dat het extra geld daar naartoe gaat waar het voor bedoeld is: meer mensen aantrekken en technologie zo inzetten dat professionals in de zorg meer tijd en aandacht hebben voor liefdevolle zorg voor onze ouderen. Want dat is waar het om draait.”

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws