nieuws

14 februari 2018VVT Nieuws, Zorg

Publicatie website Zorginstituut over toegang GRZ

In 2017 ontstond onduidelijkheid over de toegang tot GRZ voor mensen met een Wlz- indicatie. Toegang tot geriatrische revalidatiezorg ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is alleen uitgesloten als sprake is van Wlz-verblijf met behandeling. Het Zorginstituut heeft dit nu ook op haar website gepubliceerd.

Deze informatie kunt u nu ook terug vinden op de website van het Zorginstituut.

anne lee edens

Laatste nieuws