nieuws

wmo-ActiZ-1024x975
08 februari 2018VVT Nieuws

Inspiratiebijeenkomsten "Wmo 2015 in uitvoering: Gezamenlijk de vernieuwing doorzetten"

In maart en april 2018 vinden er drie bijeenkomsten plaatsen naar aanleiding van de rapportage ‘Wmo in uitvoering: gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’. Gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenvertegenwoordigers worden gezamenlijk uitgenodigd aan de bijeenkomsten deel te nemen.

De rapportage ‘Wmo 2015 in uitvoering: gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’ is in november 2017 gepubliceerd en is het eindproduct van een zoektocht waarin gemeenten, VNG, VWS en NDSD hun krachten hebben gebundeld met brancheorganisaties ActiZ, BTN en VGN en cliëntorganisaties ANBO en Ieder(in).

Kernthema’s

Drie kernthema’s werden gekozen waarvoor vernieuwingsopgaven en aansprekende initiatieven nader zijn verkend: (1) (langer) zelfstandig wonen, (2) eigen regie en participatie in de samenleving en (3) nieuwe vormen van ondersteuning. De opbrengst van deze zoektocht biedt goede aanknopingspunten om op lokaal niveau de vernieuwing voort te zetten.

Doel van de bijeenkomsten

In navolging op de rapportage komen er drie bijeenkomsten in het land. Deze bijeenkomsten hebben als doel om de uitkomsten beschreven in de rapportage toe te lichten en de verdere beweging te stimuleren vanuit de inzichten, aanknopingspunten en inspirerende voorbeelden. Hierbij wordt er tijdens de bijeenkomsten volop ruimte gegeven voor het bespreken van zaken waar u lokaal bij de vernieuwing tegenaan loopt en het delen van waardevolle lokale initiatieven. Uw actieve inbreng tijdens de bijeenkomsten is van groot belang!

Doelgroep

De doelgroep voor de bijeenkomst zijn beleidsmakers en beslissers binnen gemeenten, aanbieders en cliëntvertegenwoordiging. Een belangrijk inzicht vanuit het traject is dat de vernieuwing vanuit gezamenlijkheid ontstaat. Daarom worden deze partijen ook in gezamenlijkheid uitgenodigd voor deelname aan de bijeenkomsten.

Data, locaties en aanmelden

De data en locaties van de bijeenkomsten zijn:

  1. 8 maart van 9.00 tot 12.00 uur, Nieuwe Buitensociëteit Meeting Center, Stationsplein 1, Zwolle.
  2. 29 maart van 9.00 tot 12.00 uur, NH Atlanta, Aert van Nesstraat 4, Rotterdam
  3. 5 april van 9.00 tot 12.00 uur, Jaarbeurs MeetUp (Beatrixgebouw), Jaarbeursplein 6A, Utrecht

U kunt zich, samen met andere partijen in uw regio (gemeente, aanbieder, cliëntvertegenwoordiging), aanmelden voor één van de drie bijeenkomsten via Vecht.Loes@kpmg.nl Bij het aanmelden als duo of trio graag de contactgegevens van alle personen doorgeven.

1-DSC_0862

Laatste nieuws