nieuws

18 januari 2018VVT Nieuws

Praat mee over het Kwaliteitskader wijkverpleging!

In het Kwaliteitskader wijkverpleging wordt vastgelegd wat de goede zorg is. Inmiddels is er samen met een werkgroep van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden een conceptkader opgesteld. V&VN gaat dit bespreken met met verpleegkundigen en verzorgenden uit het hele land. Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om u aan te melden.

V&VN Patiëntenfederatie, ActiZ, BTN en Zorgverzekeraars Nederland werken samen aan de ontwikkeling van een landelijk kwaliteitskader wijkverpleging. Het moet duidelijk zijn wat van verschillende professionals in de wijkverpleging mag worden verwacht en wat zij nodig hebben om goede verpleging en verzorging te leveren. Daarnaast moet het kwaliteitskader aanknopingspunten bieden voor de bekostiging van de wijkverpleging en de verantwoording van het werk.

V&VN stelt verpleegkundigen en verzorgende in staat om mee denken en mee te praten over het conceptkader in een drietal bijeenkomsten in februari.

Zie ook het bericht op onze site

Data en aanmelden bijeenkomsten V&VN

De bijeenkomsten worden gehouden van 16.00-19.00. Voor een broodje wordt gezorgd.

  • Maandag 5 februari, in Rotterdam (bij Djoj)
  • Maandag 12 februari in Beilen (in Zalencentrum Wilhelmina)
  • Donderdag 15 februari in Eindhoven (bij BCN)

Ga naar V&VN voor info en aanmelden

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws