nieuws

25 januari 2018Financiering, VVT Nieuws

NZa publiceert resultaten Kostenonderzoek langdurige zorg

De NZa heeft de resultaten van het kostenonderzoek langdurige zorg gepubliceerd. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar de herijking van de Wlz-tarieven per 2019. 

U vindt het nieuwsbericht van de NZa en de rapportage hier

Twee fasen

Het onderzoek van de NZa bestaat uit twee fasen. In fase 1 heeft KPMG de gemiddelde kostprijzen van zorgaanbieders voor de Wlz-prestaties onderzocht. De nu gepubliceerde rapportage is daarvan het resultaat. Vervolgens zal de NZa in fase 2 de nieuwe tarieven bepalen. Daarvoor worden allereerst de resultaten van fase 1 nader geanalyseerd. Ook zal de NZa normatieve elementen (kwaliteit en doelmatigheid) meewegen. Op het punt van de kwaliteit moeten in elk geval de kosten voor de invoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg in de tarieven verwerkt worden.

Over de aanpak van fase 2 vindt binnenkort bestuurlijk overleg plaats tussen de NZa en ActiZ. De nieuwe tarieven 2019 zullen naar verwachting medio 2018 vastgesteld worden. 

Grote deelname

De uitvraag voor het kostenonderzoek heeft een grote en goede respons opgeleverd van de aangeschreven zorgorganisaties. KPMG heeft dankzij die respons voor de meeste prestaties kostprijzen heeft kunnen berekenen die statistisch betrouwbaar zijn.

Uitkomsten

Het onderzoek door KPMG laat zien dat de gemiddelde kostprijzen van zorgorganisaties aanzienlijk verschillen ten opzichte van de NZa-maximumtarieven. Voor sommige prestaties ligt de gemiddelde kostprijs boven het maximumtarief, voor andere prestaties eronder. Dit sluit aan bij het beeld van ActiZ-leden, dat de huidige tarieven niet meer goed aansluiten bij de praktijk van de zorgverlening, die de afgelopen jaren sterk is veranderd. ActiZ heeft daarom sterk aangedrongen op herijking van de tarieven. 

Op het eerste gezicht zitten de opvallende uitschieters bij ZZP4 (kostprijs fors onder het maximumtarief), ZZP 8 (kostprijs fors boven het maximumtarief) en ZZP10 (kostprijs fors boven het maximumtarief). Deze uitkomsten zullen nog nader geanalyseerd worden. Wat dit voor de tarieven 2019 gaat betekenen, valt daarom nog niet te zeggen. 

Meedenken

Wilt u reageren naar aanleiding van het rapport, of heeft u suggesties voor het vervolg, neemt u dan contact op met Marc van Eck m.van.eck@actiz.nl / 06 55 38 16 20

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0862

Laatste nieuws