nieuws

calculator-inkoop
07 december 2017VVT Nieuws

ZZP-tarieven 2018 gecorrigeerd voor kosten van trombosezorg

De NZa heeft de tariefcomponent voor trombosezorg aangepast in de zzp-tarieven voor 2018. Eerder had de NZa de zzp-tarieven inclusief behandeling met 3 cent per dag opgehoogd voor de trombosezorg. Nadat gebleken was dat deze ophoging ontoereikend was, heeft de NZa nader onderzoek gedaan. De component voor trombosezorg is nu, afhankelijk van het zzp, vastgesteld op een bedrag van € 0,06 tot € 0,27 per dag.

De correctie is door de NZa verwerkt in de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018.

 Overheveling trombosezorg

Per 2018 wijzigt de bekostiging van trombosezorg voor Wlz-cliënten die verblijf en behandeling vanuit dezelfde instelling ontvangen. Deze zorg wordt nu in veel gevallen bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet. Vanaf 2018 is dat niet meer mogelijk en wordt de zorg bekostigd vanuit het integrale zzp-tarief. U kunt dit nalezen in onze eerdere berichtgeving.

Tariefophoging ontoereikend

In verband met deze overheveling, heeft de NZa de zzp-tarieven van de VV-reeks inclusief behandeling aanvankelijk met 3 cent per dag opgehoogd. Voor de overige zzp-tarieven inclusief behandeling ging het om 1 cent per dag. Veel zorgorganisaties en trombosediensten constateerden echter dat de tariefophoging ontoereikend was en de werkelijke kosten veel hoger liggen. De NZa heeft daarop aanvullend onderzoek gedaan en geconstateerd dat het inderdaad om hogere bedragen gaat. ActiZ heeft er bij de NZa op aangedrongen dit nog in de tarieven 2018 te corrigeren. 

Nieuwe bedragen

De nieuwe bedragen zijn gebaseerd op de trombosezorg die in 2016 ten laste van de Zvw is gedeclareerd voor cliënten waarvoor ook een zzp inclusief behandeling ten laste van de Wlz is gedeclareerd. Voor de VV-reeks en de LG-reeks gaat het om de bedragen genoemd in de bijlage. 

Voor de zzp-tarieven inclusief behandeling van de GGZ, VG, ZG, SGLVG en LVG reeks blijft de component voor trombosezorg € 0,01 per dag.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0862

Laatste nieuws