nieuws

12 december 2017VVT Nieuws

Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis Coalitie – Terugblik en vooruitblik

Het Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis programma is relevanter dan ooit. ActiZ steunt de doelstellingen van deze coalitie. Alleen door samenwerking kunnen we duurzaam invulling geven aan ‘de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment’. Steeds vaker zal deze plek thuis zijn. Het regeerakkoord en de initiatieven vanuit VWS, Zorginstituut Nederland , NZa, Zorgverzekeraars Nederland en orgaanbieders en patiënten geven hierbij wind in de rug.


Vitaal Thuis: samen werken aan langer thuis wonen
Vitaal Thuis is inmiddels een best practice: een veldcoalitie, waarmee we met alle stakeholders, met respect voor elkaars belangen, samenwerken aan duurzame zorgvernieuwing. Inmiddels werken ruim zestig partners uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen aan de gezamenlijke randvoorwaarden: structurele bekostiging, standaarden en inbedding in de zorg. Hierdoor kunnen mensen langer veilig, verzorgd en vitaal thuis wonen met zo veel mogelijk eigen regie.

Wilt u participeren?
Bent u lid van ActiZ en wilt u intensiever betrokken zijn bij de programma’s van Vitaal Thuis, meldt u dan aan bij Annemiek Mulder, senior beleidsmedewerker ActiZ. 

Resultaten en vooruitblik
Het afgelopen jaar werkten we samen om waardevolle en duurzame Ziekenhuiszorg Thuis proposities beter en sneller te ontwikkelen. De eerste resultaten mogen er zijn! De doelstellingen en deliverables voor 2018.

  • Sneller en beter contracteren van Ziekenhuiszorg Thuis
    We stelden een stappenplan contractering voor Ziekenhuiszorg Thuis op, waarmee zorgaanbieders en verzekeraars aan de slag kunnen om ziekenhuiszorg thuis te contracteren. In 2018 maken we een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) waarmee we de maatschappelijke impact van Vitaal Thuis in kaart brengen en waarmee we systeemobstakels scherp maken en kunnen adresseren.

  • Betere en betaalbare eHealth oplossingen voor Ziekenhuiszorg Thuis
    We definieerden versie 4.0 van de Vitaal Thuis specificaties, met hierin opgenomen telemonitoring, teleconsultatie en telebehandeling. We zetten daarbij in op open standaarden, bruikbare, betaalbare en betrouwbare oplossingen. We richten hiermee het aanbod, vergroten de markt, verlagen de prijs en kunnen betere keuzes maken uit het aanbod. In 2018 zetten we in op verbinding en borging van de specificaties. We verbinden met het VIPP programma, MedMij, Beter Dichtbij en Zelfzorg Ondersteund.

 

 

Voorbeelden van Ziekenhuiszorg Thuis
Er is een presentatie beschikbaar van Sophia de Rooij over het Hospital@Home programma van het UMC Groningen, een zorgprogramma dat ziekenhuiszorg thuis biedt aan de meest kwetsbare ouderen en hun naasten. De presentatie van Michel van Schaik schetst het prikkelende perspectief vanuit de Rabobank  en benadrukt de noodzaak tot herstructurering van het zorgaanbod, van Ego-systeem naar Eco-syteem. Beide presentaties laten zien dat het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie moet en kan, maar dat daarvoor een gezamenlijke visie, leiderschap en duurzame innovatie cruciaal zijn.

 

Video van de praktijk
In deze video vertelt een mevrouw die alleen woont en chronisch hartfalen heeft haar verhaal en waarom zij blij is met de ziekenhuiszorg thuis.

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Annemiek Mulder

Annemiek Mulder

Laatste nieuws