nieuws

14 december 2017VVT Nieuws, Zorg

Toegang tot GRZ alleen uitgesloten bij verblijf met behandeling

Toegang tot geriatrische revalidatiezorg ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is alleen uitgesloten als sprake is van Wlz-verblijf met behandeling. Onlangs publiceerden we een bericht met andere inhoud. Hierover zijn veel vragen gekomen. Het Zorginstituut heeft de berichtgeving inmiddels aangepast.

De conclusie van het Zorginstituut (ZiNL) is dat de geriatrische revalidatiezorg (zoals geregeld in art. 2.5c van het Besluit Zorgverzekeringswet) ten laste komt van de Zvw, tenzij er sprake is van een verzekerde die Wlz-zorg ontvangt, waarbij sprake is van verblijf met behandeling. In alle andere gevallen van Wlz-zorg (verblijf waarbij geen behandeling wordt geboden of Wlz-zorg thuis in de vorm van vpt, mpt, pgb of een combinatie van mpt met pgb) valt de geriatrische revalidatiezorg onder de Zvw. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin een Wlz indicatie nog niet verzilverd is. 

Naar aanleiding van de recente berichtgeving ontvangt ActiZ veel vragen rondom de toegang tot GRZ voor mensen met een Wlz-indicatie. In reactie hierop is ActiZ opnieuw in gesprek gegaan met het ZiNL hieruit is de conclusie gekomen dat toegang tot GRZ alleen uitgesloten is als sprake is van Wlz-verblijf met behandeling. Het Zorginstituut heeft ook Zorgverzekeraars Nederland op de hoogte gesteld van deze zienswijze, met het verzoek dit aan hun achterban te communiceren. 

Als sprake is van behandeling met verblijf kent de Wlz de mogelijkheid van herstelgerichte behandeling (ZZP VV 9b). Meer informatie hierover vindt u in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz van het CIZ.

anne lee edens

Laatste nieuws