nieuws

18 december 2017VVT Nieuws

Statutenwijziging en beperking lidmaatschapsverplichting tot algemene voorwaarden aangenomen!

Op vrijdag 15 december 2017 heeft de extra Algemene Ledenvergadering plaats gevonden over twee onderwerpen: 1) statutenwijziging en 2) de lidmaatschapsverplichting van het gebruik van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst te schrappen en de lidmaatschapsverplichting te beperken tot de algemene voorwaarden. De leden van ActiZ hebben ingestemd met beide voorstellen.

In totaal heeft 13% van de leden gestemd; dat is 18 % van het stemgewicht. Van het aantal stemmen heeft 100% gestemd voor de statutenwijziging. De statutenwijziging heeft betrekking op aanpassingen in het kader van de nieuwe verenigingsstructuur per 1 januari 2018. De statuten worden pas van kracht als de notariële akte is gepasseerd.

Daarnaast lag het voorstel voor om de lidmaatschapsverplichting te beperken tot het gebruik van Algemene Voorwaarden en de verplichting van het gebruik van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst te schrappen. 94% van het aantal stemmen was hiermee akkoord.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0115-001

Henriette Neuteboom

Laatste nieuws