nieuws

14 december 2017VVT Nieuws, Zorg

PTZ regelen bij WLZ-indicatie wordt eenvoudiger

Eerder is al aangekondigd dat per 1-1-2018 het niet meer nodig is om een nieuwe CIZ-indicatiestelling te regelen voor WLZ-cliënten met een (zwaardere) palliatief-terminale zorgvraag.

Op de site ‘informatielangdurige zorg’ wordt nu de strekking van de ministeriele regeling toegelicht.
De (wijzigings)regeling zelf kunt u hier vinden. Een en ander is op een informatiekaart voor professionals samengevat. Hiermee wordt nu een zeer gewenste versnelling en vereenvoudiging in de start van de palliatief terminale zorg in de WLZ gerealiseerd. 

Kort gezegd veranderd het volgende: de indicatie door het CIZ voor zorgprofiel VV-10 vervalt. Daarvoor in de plaats volstaat een terminaliteitsverklaring, Daarin verklaart de behandelend arts dat die de verwachte levensduur op (zeer waarschijnlijk) korter dan drie maanden inschat. De verklaring is vormvrij, maar moet voor de materiele controle-achteraf wel in de administratie van de zorgaanbieder aanwezig zijn. 

De voorwaarden blijven gelijk aan hoe ze in 2017 voor de indicatiestelling golden. Dus alleen voor PTZ bij cliënten die blijvend in een instelling verblijven gelden naast de terminaliteitsverklaring nog drie aanvullende voorwaarden, waarvoor dan ook een arts-verklaring aanwezig moet zijn:

  • er is een noodzaak tot zeer intensieve 24-uurszorg, die op grond van het hem geïndiceerde zorgprofiel niet mogelijk is
  • er is een noodzaak tot bestrijding van zware pijn, verwardheid, benauwdheid of onrust
  • er is sprake is van complexe zorg en inzet van verschillende disciplines en noodzaak van continue nabijheid van zorg

De verwarring die leek te ontstaan over de voorwaarden bij het VPT is nu wat de regeling betreft uit de wereld: hier is bij het VPT alleen de terminaliteitsverklaring nodig, niet de drie aanvullende voorwaarden. ActiZ vindt dit ook passend bij (de T van) VPT. 

Er blijft echter nog een kink in de kabel waar ActiZ bij ZN duidelijkheid over probeert te krijgen:

In het Voorschrift Zorgtoewijzing dat meeloopt in de WLZ-contractering voor 2018 staat dat de extra voorwaarden ook bij het VPT van toepassing zijn. Zodra we hier meer duidelijkheid over krijgen van ZN volgt nader bericht.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0407-001

Laatste nieuws