nieuws

18 december 2017VVT Nieuws, Zorg

Karin Lieber: Ligduur geriatische revalidatiezorg halveert

Volgens Karin Lieber, bestuursvoorzitter van Zinzia, is de geriatrische revalidatiezorg het best bewaarde geheim van de ouderenzorg. Feit is dat verpleeghuizen meer en steeds vaker deze zorg aan ouderen verlenen en dat de ligduur inmiddels is gehalveerd. Dat laatste heeft ActiZ berekend. 

In een interview in Zorgvisie van 11 december verklaart Lieber dit succes doordat de doelstelling nu expliciet een snelle terugkeer naar huis is. Maar ook door de sterke ontwikkeling van de professionals op dit gebied.

Een andere innovatie is de ambulante GRZ, waarbij de cliënten overdag behandeld worden en 's avonds in hun eigen bed slapen. Dat laatste resulteert vanzelfsprekend in minder opnames. Maar helaas houdt het beschikbare budget geen tred met de groei van de GRZ. Dat is natuurlijk jammer in een tijd waarin ouderen steeds langer thuis blijven wonen.

Lees het hele artikel op de site van Zorgvisie

anne lee edens

Laatste nieuws