nieuws

20 december 2017VVT Nieuws, Wet en regelgeving

De verlaging van de lage eigen bijdrage langdurige zorg per 1 januari 2018 is definitief

De lage eigen bijdrage in de langdurige zorg wordt met ingang van 1 januari 2018 verlaagd. Dit is een van de maatregelen van het regeerakkoord van Rutte III om de stapeling van zorgkosten voor de mensen aan te pakken.

Eerder bent u geïnformeerd dat de zogenoemde lage eigen bijdrage voor langdurige zorg de komende jaren omlaag gaat. Het betreft het verlagen van het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg en beschermd wonen op grond van de Wmo, zie het bericht hierover. Dit besluit van het ministerie van VWS is definitief.

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u bij het CAK.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws